Sunday, December 25, 2005

Brandskydd i skolor

Under min tid som rektor slog det mig vid flera tillfällen att detta med brandskydd är extremt viktigt för skolans säkerhet. Ansvaret för skolans brandsäkerhet överförs nu alltmer till skolorna själva och huvudansvaret för det hela vilar på rektor. I sak är detta inte märkligt. Men en rektor har i allmänhet precis lika stor bransskyddsutbildning som en bibliotikarie eller hårfrisör. Ändå ansvarar han/hon för skolans brandsäkerhet. Men om vi backar bandet en tre fyra km måste man väl ändå ställa frågan om varför inte brandmyndigheterna ansvarar för brandsäkerhet och skolan för barnens lärande ? Det vore i alla fall ur ett kompetenshänseende lite mer smakfullt. I vissa kommuner hyr skolförvaltningen (skolan) lokalerna av fastighetsförvaltningen och i en vanlig hyresrelation ansvarar hyresvärlden för att tex brandskyddsåtgärder och säkerhetsutrustning finns i lokalerna. Men inte överallt i skolsverige utan på många ställen är det rektors uppgift att tillsammans med lärare sörja för detta. Märkligt värre !

Vore det inte bättre för säkerheten om brandskyddsexperter handhar brandsäkerhet ? Ett alternativ är ju att brandskyddsutbilda rektor och ge honom/henne en ordentlig grundutbildning i brandsäkerhet arrangerad av brandförsvaret och inte av administratörer på skolförvaltningen. I alla fall i kommunala skolor. Friskolor hyr ju lokaler på andra premisser och där kanske man får tänka annorlunda.

Hur som helst är det ju rätt speciellt att brandfrågor som rör barns livssäkerhet ansvarsmässigt läggs på rektorer och lärare? Man kan ju i alla fall fråga sig om det verkar rimligt ?

2 comments:

chrisnelson9758 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

magistern said...

Samhället lägger ju redan det största ansvaret på skolan när det gäller våra barns utbildning o framtid, så varför verkar det orimligt att vi ska ta ansvaret för eleven när det kommer till brandsäkerhet?