Tuesday, December 20, 2005

Bergsprängardottern igen :-)

Hur får vi in skolan i samhället som helhet. Hur släpper vi in samhällsutvecklingen i skolan på ett smart sätt. Måste skolan vara den avskurna organisation den blivit. Vist många skolor är inte avskurna, tvärt om, men alltför många är det tyvärr. Lo Kauppi har en massa goda ideer, vad sägs om detta på temat Ungdomens hus:

Nutid
I dag är det få områden som har fungerande ungdomshus, många fritidsgårdar lades ner under 90 talet. Ungdomar driver runt och kommer inte in någonstans.

Framtid
Varje område ska ha ett ungdomshus med aktiviteter, filmvisning, replokal med kunnig ensemblespelslärare, RFSU mottagning, Ellengrupper, läxhjälp, datarum, bibliotek och fik. Ett ungdomshus där man inte är exponerad för en massa reklam utan där filmerna och aktiviterna är valda med omsorg och utan syfte att tjäna pengar.

Utdrag från Lo Kauppis "Bergssprängardotterns manifest"


Jag delar Los grundsidé om ett ungdomens hus, innehållet kan man säkert utveckla ännu mer. Men det är idén i botten som är intressant, dvs att fokus hamnar på ungdomarna snarare än andra särintressen. En frizon som väger upp övriga delar i samhället, som skapar ballans. Övriga samhället har sina fördelar och styrkor men tydligt är att det inte har sina styrkor i ansvaret att stötta och förbereda ungdomar för samhällslivet. Låt oss ballansera upp lite.

Om man tar Los idé och sedan bygger in hela grejen ungdomens hus i skolverksamheten så att det växer samman med skoldagen så hittar man en otroligt stark grej. En tunn svårobserverad skiljelinje mellan skola, lärande och fritid. En miljö där vuxna finns och bryr sig. In med pensionärer också med livserfarenhet och öppet sinne. In med föräldrar i olika roller, stärk upp och satsa. Låt kommunalpolitiker jobba en kväll i veckan i ungdomens hus också som lite gratis samhällsutbildning.

No comments: