Friday, December 30, 2005

Nätet är stort...större än "the real world"...

...på GOTT och ONT !

Lagförslaget om att det är förbjudet att kränka barn via nätets mötesplatser som Lunarstorm och Playahead etc bprde varit införlivat i lagen redan för 10 år sen. Redan då borde man kunnat ana sig till händelser som Alexandra (31 åringen som ofredat och våldtagit unga tjejer på nätet och i den fysiska världen och kallade sig Alexandra som alias). Att det inte är förbjudet att vuxna föreslår sexträffar för trettonåringar (s.k grooming) är naturligtvis inte bara orimligt utan i grunden också helt vansinnigt.

Hur man hanterar detta kommande förbud rent juridiskt låter vi rättsväsendet avgöra och de skiljelinjer och kriterier som det måste tas hänsyn till får nog växa fram eftersom det juridiska gränslandet mellan nätets värld och den riktiga världen i andra sammanhang visat sig vara komplicerad.

Däremot skall man nog inte övervärdera riskerna för grooming. Om vuxna intresserar sig lite mer för denna "nätets värld" så kan man genom kunskap och förståelse sätta verkligheten i centrum istället för att genom okunskap låta rädslan över det okända ta överhanden. Det vore nog bra om man tex lät undervisa svensk skolas samtliga lärare och andra yrkesgrupper (ca 350 000 personer) i hur det faktiskt fungerar där ute på nätet. Jag utbildade mina lärare på Broängskolan en dag i hur nätets mötesplatser fungerar och det gick bra. Naturligtvis var det lite "skämmigt" för en del att finna sig i rollen som total novis men efter en stund började fler och fler ana lite om vilken värld ungdomarna lever i. Även rektorerna i området fick en chans att bekanta sig med Lunarstorm och det var väl en och annan som inte riktigt greppade vad denna kunskap skulle kunna användas till. Någon trodde till och med att jag menade att de på äldre dar skulle börja leva ett liv på nätet? Men syftet var naturligtvis att fördjupa deras insikt om ungdomars livsstil och vad de gör på nätet.

Jag tror att om vi vuxna, lärare, rektorer, fritidsledare, skolmåltidspersonal, vaktmästare, föräldrar, far- och morföräldrar, grannar, idrottsledare etc sätter oss in mer i detta så kan vi minska riskerna för att någon råkar illa ut.

I dagens Smålandsnytt finns en artikel om problemen med tex pedofiler på nätet men ungdomarna från Norregårdsskolan i Växjö menar att problemen är överskattade. Snarare menar de att i Växjös nätgemenskap utvecklas en nätform av social kontroll. Samhället är så litet att alla vet vilka som hänger med vilka och även på nätet.

- Man får en grym koll på vad alla kompisar håller på med. Och man vet precis vilka i Växjö som hänger med vilka. Det kanske kan vara bra, säger Fanny Nilsson.
- Det händer ju hela tiden att man träffar folk ute, som man redan träffat på Lunar, säger Elina Anderson.

(Smålandsposten 2005-12-30)

I större städer är ju anonymiteten större och därmed också riskerna större, även om riskerna trots allt finns även på mindre orter och inte kan/ska negligeras. Poängen som tjejerna lyfter fram är just social kontroll och med en utbredd sådan minskar riskerna. Detta handlar ju om att skydda barn från grooming och pedofili och inte att om att skydda dem från nätet i sig, som spelar en central roll i ungdomars liv.

Bilden föreställer Gregg Richie som anhölls efter att som musiklärare på en skola i USA på fritiden idkat grooming och kränkt elever sexuellt. Han anhölls mot en borgen på 2 000 000 kr.

No comments: