Monday, May 28, 2007

Konkurrensen tätnar i Göteborg

Idag står att läsa i Göteborgsposten att friskolor hotar flera gymnasiers existens i Göteborg.

"Vilket eller vilka gymnasier det blir är för tidigt att säga. Men två skolor som redan i höst har problem med att fylla sina platser är Frölundagymnasiet och Munkebäcksgymnasiet.
- Jag är orolig för båda. Det är skolorna utanför centrum som drabbas mest av hårdare konkurrens. Frölundagymnasiet har hög kvalitet, men måste profilera sig mycket mer, säger Lars-Olov Lernberg."

Göteborgs-posten 2007-05-28

Skolchefen i Göteborg Lars-Olov Lernberg nämner här två saker som är viktiga att komma ihåg, dels att de skolor som ligger utanför centrum har lite tuffare att möta konkurrensen eftersom de inte bara måste ha en högre kvalitet utan just för att tendensen är att ungdomar hellre vill in till centrum än hänga kvar i sin hemmiljö. Man blir äldre och vill söka sig till andra områden för att pröva sina vingar. Det ligger liksom i sakens natur. Det andra han säger är att en av skolorna har hög kvalitet men att de behöver lära sig mer om hur man för ut just det budskapet så att både elever och föräldrar förstår att det är en bra skola. Begreppet marknadsföring och profilering är alltså inget som man har gratis i svensk skolas kultur, dvs olika kommunikativa strategier för att berätta det man skola är bra på. Snarare har man ju undvikit detta helt tidigare, det har liksom aldrig förr funnits skäl till att berätta vad man kan riktigt bra och är stolta över. Eleverna kom ju ändå. Men nu är det annorlunda.

"Nu har man tyvärr ofta så pass bråttom att marknadsföra sig att man går på dyrköpta nitar som inte fungerar".

Man kan inte köpa fri från ett sviktande rykte. Varumärket (ryktet) måste börja brinna inifrån organisationens kultursjäl och genom de prestationer man har, dvs sin skolas sammantagna kvalitet. Därefter kan man mycket väl investera i olika mediekanaler för att nå ut, men utan att först skapa "den positiva själen" blir det oerhört svårt.

I artikeln nämner också Lernberg att det finns fler förklaringar till att elevunderlaget sjunker i en del skolor. Bland annat sjunker det totala elevantalet med 2000 elever i gymnasiet i år. Men självklart är det otvetydligt så att friskolor kommer att sätta press på kommunala skolor framöver och att en del skolor får läggas ned pga bristande elevunderlag är att vänta.

Fler boggar om:

1 comment:

Magistern said...

Och det är därför det är lättare att starta något nytt, istället för, som du skriver, bygga upp ett sviktande rykte. Tyvärr, kanske man skulle tillägga.