Saturday, May 19, 2007

Mats Ekholm, skolinspektioner och svensk bilprovning


Mats Ekholm är en extremt erfaren skolmänniska med oerhörd kompetens om hur det står till i svensk skola. Han gick häromsistens ut i TT och sa att man lika gärna kunde lägga ned den statliga inspektionen av skolor eftersom den är verkningslös och därför bara kostsam. Man får ingen ökad skolutveckling menar han.

"Granskningen visar sig att man inte kan anta att de korta besöken från en statlig inspektör har någon som helst inverkan på skolornas utveckling och vad eleverna lär sig, säger Mats Ekholm till TT.


I samma artikel blixtrar den inte fullt alltid så insatte skolminisitern till med en ny av sina specialkonstruerade kvällstidningsaktiga punschline-metaforer:

"Om den svenska bilparken blir sämre är det ingen som föreslår att man ska lägga ned Svensk Bilprovning.
Svenska Dagbladet 2007-05-16

Hans retoriska rådgivare gör trippelvolter på fredagsölen av upphetsning antar jag, eller så gör han det själv där i sin korridor.

Vad debatten egentligen handlar om kommer lite längre ned i samma artikel:

Hans debattinlägg kommer i tider då de statliga skolmyndigheterna utreds. Regeringen vill banta antalet myndigheter och lägga mer pengar på tätare inspektioner. Ekholm förespråkar en mjukare linje, med en myndighet som stöttar pedagogiska projekt hellre än en som inspekterar.
Svenska Dagbladet 2007-05-16

Mats Ekholm har naturligtvis helt rätt i sina tankar. Hur ökar man lärandet med mer inspektioner och mindre utvecklingsinsatser?

Jag bara undrar?

Fler bloggar om:

4 comments:

Anonymous said...

Surt sa räven om rönnbären

Om Ekholm anser att Skolverkets insepktioner är värdelöst beror det till syvende och sist att han varit generaldirektör för myndigheten och kört det i botten. Många lärare har länge ifrågasatt Skolverkets dubbla roller. När Björklund lagt ner Myndigheten för skolutveckling kan verkets aktivt ta sig an uppdraget. Ekholms kritik saknar trovärde, eftersom han misskötte sitt uppdrag å det grövsta och blev avsatt.

Anonymous said...

Trovärdig, vad menar du med det anonynous :-) Hur misskötte han sig menar du?

Tobias said...

Mats Ekholm var däremot alltför nytänkande och inriktad på framtiden för att falla sådana som Björklund i smaken.

Anonymous said...

Mats Ekholm är förvisso en tung skoldiplomat, men när han menar att skolans främsta uppdrag är att minska snedvridningen ur ett klassperspektiv, då tror jag att han jagar troll.

Skolans mål måste väl ändå vara att utveckla samhället genom att tillfredsställa hungriga elever med kunskap och utveckling.

Efter att skolan misslyckats med att klassutjämna vill han överlämna ansvaret för elevernas utveckling helt till lärarna med de 4-4,5 mdr årliga kronor som finns i fortbildning (vilket han borde veta är rena fantasipengar). God idé, men den kommer 20 år för sent och ett hopplöst uppdrag efter att politikerna (Mats inräknad) raserat förutsättningarna.

Mats är en grå eminens utan bottenkänning.