Sunday, May 27, 2007

Lärarhögskolan till Stockholms Universitetet

Regeringen har beslutat att flytta ansvaret för Lärarhögskolan i Stockholm till Stockholms Universitet. .

"Kåre Bremer vill ha utbildningen samlad vid universitetet. Han räknar med att de första studenterna flyttas successivt redan 2009. Han har begärt att Akademiska hus ska lösa dem från kontrakten så snart som möjligt och att Akademiska hus ska bygga nytt på parkeringen vid Fysikcentrum vid Albano."
Dagens Nyheter 2007-05-26

Utan att veta exakt hur rektor Bremer tänker sig att utveckla lärarutbildningen så tror jag att detta är ett helt rätt steg att ta, nämligen att bryta mönstret så att det i alla fall finns en möjlighet att lämna de gamla strukturerna och samtidigt ta med sig de bra bitarna in i det nya. Bara att det i framtiden finns en tydlig koppling och signal om att lärarutbildningen är en del av samhällets övriga lärosäten är guld värd för alla, inte minst forskningen kring skola och lärande.

"Detta kommer i framtiden att bredda lärarnas förståelse för samverkan med hela samhället. "

Men sen skall man kanske inte ha övertro på att omorganisationer per automatik skapar bättre lösningar. Givetvis måste man tillsätta en ansvarig ledare som kan styra upp utvecklingen åt positiva håll och någon som kan hantera det massiva motstånd hos personalen som naturligtvis kommer blossa upp.

Bilden ovan visar Kåre Bremer.

Fler bloggar om:

No comments: