Thursday, May 10, 2007

Vid 25 e de färdiga

Hjärnan är färdigutvecklad vid 25 års ålder enligt en ny forskning av Jay Gledd som också lär oss att vara försiktiga med alltför tuffa krav på tonåringar. Att de kan vara vimsiga tillhör alltså det normala och alltså inte något som går att "krava bort".

"Tonåren är en lika dynamisk period. Det är området i pannloben, ”hjärnans beslutsfattarcentrum”, som blir klart allra sist. Detta innebär att förmågor som framtidsplanering, förmågan till överblick och att sålla intryck och riskbedömning inte är utvecklade hos tonåringarna."
Svenskan 2007-05-11

Kanske bör den nya kunskapen lära oss att inte ställa större krav på unga människor än deras hjärnor klarar av.

Fler bloggar om:

1 comment:

Magistern said...

Jag vet att jag upprepar mig, men tycker självklart att du har rätt. Utan vidare kommentarer.