Monday, May 07, 2007

Skolverkets rapport är finfina nyheter i annars träskartad debatt...

"Allt fler elever är engagerade och trivs med skolarbetet. Relationen mellan elever och lärare blir allt bättre. Idag trivs nio av tio av eleverna med sina lärare och de flesta tycker att det är lätt att vända sig till sina lärare om de har problem. Samtidigt visar Skolverkets attitydundersökning att många elever upplever att det inte finns tillräcklig arbetsro i klassrummet."
Skolverket.se

Rapporten är intressant ur flera aspekter. Den ger ett tydligt svar på tal kring att det finns positiva saker i den sociala miljön i svensk skola, trots de senaste årens kampanjande från politiskt håll.

Eleverna trivs med sin skola och med relationen till sina lärare. Det betyder enligt min mening att den enskilt viktigaste grundförutsättningen för lärande är på plats.

Genom att vidareutveckla detta förtroendeingivande relationsbyggande med nya pedagogiska metoder och arbetssätt i klassrummet och inte bara köra det gamla vanliga spåret så kommer också studieron att infinna sig. Det visar många exempel på i flera svenska kommuner. Inte så att det nya i sig som självändamål engagerar eleverna mer utan fortfarande gäller den gamla devisen "de metoder som fungerar med sitt syfte är bra metoder". Man kan alltså inte påstå att något sätt är bra bara för att det är nytt. MEN, som Tony Irving skulle sagt, så måste man oftast pröva flera nya arbetssätt innan men som pedagog finner det som passar sig och sina elever bäst. och det är här den stora tröskeln och utmaningen sitter. Det är därför det behövs en stark vision och en levande idé hos både skolledning och lärarkollegie som strävar åt samma håll. De skolor som lyckas med detta får en skola som överträffar förväntningarna visar flera undersökningar av bland andra Skolverket.

Det andra är att utredningen ovan visar att den "nya läroplanen" (1994) nu äntligen börjar ge resultat efter de ambitioner som finns formulerade i densamma.

Mer engagemangsskapande åtgärder i skolan! Förutsättningarna finns!

Fler bloggar om:

1 comment:

Fred said...

Vi får väl hoppas att politikerna inte bara väljer att fokusera på det som är negativt. Med risk för att låta uppgiven: sannolikheten är nog inte så stor...