Monday, June 06, 2011

Rwandas skolstrategi är "en dator per elev"

Rwanda är inte bara Afrikas utan världens just nu snabbast växande ekonomi. Och inte bara det, det är också det land i världen som är först ut med att utrusta ALLA elever och lärare med bärbar dator och trådlös internetuppkoppling.

Man har uppenbart insett att tillgängligheten till informationen på nätet är en, av flera, viktiga huvudnycklar till ett modernt levande lärande.

Det betyder återigen att en land vi tidigare sett som "fattigt och utan möjligheter" ta täten i viktiga framtidsfrågor. Satsningen kommer utan tvekan att föra Rwandas utveckling ännu snabbare framåt än man tidigare trott.

Sverige är det land som lägger mest pengar per capita på utbildning, men samtidigt ett land inte direkt diskuterar frågan om hur vi utvecklar den tillgänglighet vi har till informationen på internet i pedagogiska syften. Bortsett då från den lilla men växande skara lärare och rektorer på twitter och FB som dagligen diskuterar skolutveckling med ett framåtsyftande persoektiv. Och bortsett från alla de kommuner som redan beslutat sig för eller de som står i starttagen att gå 1-1 och samtidigt utveckla pedagogiken. De har fattat vad det handlar om, men räcker det?

Självklart inte...

Låt oss hoppas att Rwanda som underdog i sammanhanget blir en tankeväckare för politiker här i Sverige om att dubbla stegen nu. För det första genom att skapa tillgänglighet för alla elever och lärare och, framförallt, utveckla förutsättningarna för en förändrad kunskapssyn så den går i takt med samhällsutvecklingen.

Får jag förslå en studieresa för utbildningsdepartementet till Rwanda. Det "heta" föregångslandet i utbildningssammanhang. Kanske kan de då förklara begreppet "kunskapskapprustning" för tjänstemän och politiker? Och hur man utifrån det begreppet kan vidta åtgärder för att ta täten i utvecklingen av lärandet. Det är nämligen strukturella förändringar som gör att vi ser möjligheter vi tidigare inte insett och som sannolikt kommer föra Rwanda till ett av världens mest intressanta länder när det gäller kopplingen samhällsutveckling och lärande.

Den positionen kunde Sverige med lätthet ha skaffat sig, istället för att stå och stirra sig trött på PISA hela dagarna. Men i landet "Fat and Happy" är det förstås alldeles för mycket begärt....vi har ju fullt upp med annat....viktigare....

=:)

1 comment:

Anonymous said...

Det är ju förstås alldeles utmärkt att Rwanda med sin problematiska bakgrund gör ett rejält ryck vad gäller utbildning.
Dator med nätuppkoppling är också förstås ett alldeles utmärkt val då det i längden antagligen är en stor ekonomisk och tidmässig besparing jämfört med att bygga upp ett digert litteraturutbud.
I ett slag får många tillgång till information som på annat sätt varit svårt, dyrt och mer tidsödande att komma åt.
Sådan är ju dock inte situationen i vårt land.
Jag är inte mot att successivt införa ett större användande av modern teknik i undervisning i Sverige, men...
Det jag har sett av de skolor som gett sig in i dylika projekt är betydligt större problem än vinning. Har vi inte en väldigt väl utarbetad plan för hur vi ska dra nytta av den moderna tekniken ska den lämnas utanför tills vi har detta.
Ingen "modernisering" är bättre än hur den implementeras. Skynda försiktigt ty det är ofta svårare att återta dåliga förändringar än att införa dem.
/Innuendo