Thursday, June 30, 2011

Ny rektorsutbildning med SKL

Pressmeddelande

Ny rektorsutbildning startas
Ledarskapet är avgörande för hur skolan och elevernas resultat kan utvecklas. SKL och Rektorsakademien gör därför gemensam sak och startar en avancerad rektorsutbildning tillsammans.

Syftet med utbildningen är att ge rektorer ett handfast komplement till den statliga rektorsutbildningen, en avancerad ledarskapsutbildning specialanpassad för rektorer och med en tydlig verklighetsanknytning. Den som går utbildningen ska vara verksam rektor och fullt insatt i vad rektorsuppdraget innebär. En förutsättning för att delta är att man har gått den statliga rektorsutbildningen.

- Att vi gör en satsning på just rektorerna beror på att skolans ledarskap i högsta grad är avgörande för hur skolan och elevernas resultat utvecklas. Att vara rektor är ett viktigt och krävande uppdrag där elevernas bästa alltid ska sättas i centrum. Samtidigt behöver lärarprofessionen skickliga ledare och chefer, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Skolan är en spännande plats att arbeta på, men också till stor del utmanande. Det är ett uppdrag som kräver hög kompetens, passion och visionstänkande.

Den diplomerande utbildningen, som genomförs i regi av “Rektorsakademien Utveckling”, kommer att bestå av tre faser/delar 1. Grund (praktiskt ledarskap) 2. Träna (på viktiga ledarskapsmoment) 3. Framåt! (rektorsrollen i den moderna skolan med inriktning mot digitalisering och globalisering).

- Diplomeringsutbildningen är ett komplement till den statliga och fokus ligger på områden som modernt ledarskap, nätverksbyggande och moderna pedagogiska förbättringsprocesser snarare än förändring i allmänhet, säger Fredrik Svensson, grundare Rektorsakademien.
Rektorsakademien har sedan 2004 byggt upp ett omfattande nätverk med över 10 000 professionella ledare från skola och arbetsliv.

Sedan start har man drivit frågan kring vikten av ett effektivt ledarskap i skolan och av en riktigt bra rektorsutbildning. Utöver det har man startat flera skolutvecklingsprojekt med fokus på förbättrade förutsättningar för rektorer och lärare att utföra sina uppdrag. Det senaste i raden är Framtidskompetenser, som är en ny typ av arbetsmodell för den svenska skolan.

En annan uppmärksammad verksamhet som Rektorsakademien startat är TÄNK OM, som stöttar de rektorer och lärare i skolan som satsar på att modernisera sin pedagogiska grundsyn i samband med att man digitaliserar skolans verksamhet.

- Det känns fantastiskt att stora delar av den gedigna kompetens och erfarenhet som finns inom Rektorsakademien och TÄNK OM nu kanaliseras till att lyfta de svenska rektorerna ett rejält snäpp, säger Hans Renman, VD TÄNK OM.

Rektorsakademien har sedan 2004 stor erfarenhet av att fortbilda skolledare i praktiskt ledarskap, aktuell forskning, rekrytering, personalvård, kommunikation, kreativitet, omvärldbevakning, skoljuridik, ny pedagogik genom IT och sociala medier.

- Vi är mycket stolta över att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting ta utvecklingen av Svenskt skolledarskap ännu längre. Vi hoppas snart också vara i mål med en helt ny och modern utbildning för de skolledare som inte gått den statliga, avslutar Fredrik Svensson grundare Rektorsakademien.

För mer information:
Fredrik Svensson, grundare Rektorsakademien, mobil: 0733-40 41 10 eller e-post:
fredrik@rektorsakademien.se

Malin Annergård, utredare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn: 08-452 79 38, eller e-post: malin.annergard@skl.se
SKLs Pressjour: 08-452 71 01

No comments: