Thursday, November 17, 2011

Att styra i debatten

Att styra debatten om skolan kan vara framgångsrikt. Idag lägger Metta Fjelkner ut sin analys av LRs undersökning om hur lärare faller för påtryckningar att sätta högre betyg än vad eleverna uppvisat nådda kunskapsmål för. En viktig fråga som rör likvärdigheten i skolan och samtidigt rättssäkerheten. Och det är en självklarhet att bedömningen skall vara så korrekt som det överhuvudtaget går. Utifrån det är LRs arbete med att undersöka saken väldigt viktig, och bra tycker jag.

I DN skriver hon:
"Den rapport som Lärarnas Riksförbund lägger fram i dag visar att var femte lärare har utsatts för påtryckningar från sin rektor att sätta högre betyg än vad eleverna förtjänat. "
DN 17 november


Det betyder att 20% av lärarna sätter högre betyg än verklighetens måluppfyllelse. Inte bra alls kan man säga. Man får därefter bilden av att det är rektorerna som systematiskt påverkar lärare att sätta högre betyg. Inte bra alls.

Men sen tittar jag på LRs hemsida om resultaten i rapporten och ser där att hon glider lite på sanningen i DN-artikeln. Eller kanske väljer hon att formulera sig smart för att ge bilden av att det i första hand är rektorernas orättfärdiga ledarskap som är den huvudsakliga boven i dramat. Men som jag läser resultatformuleringen på hemsidan så träder en betydande nyansering fram.

"Var femte lärare har utsatts för otillbörliga påtryckningar från rektorer, skolledningar föräldrar eller elever att sätta högre betyg."
www.lr.se 17 nov 2001

Självklart är det så att en del rektorer är fullständiga rötägg, det råder ingen tvekan om det. Precis som det finns snickare, läkare och andra. Dessa rektorer ska naturligtvis utveckla sig eller sluta. Punkt ! Men varför glider hon på faktaperspektivet i sin egen undersökning? Det hela rör sig om en glidning i formuleringarna för att hitta stöd för bland annat förststatligande av skolan, då kommunerna inte klarar av att kvalitetssäkra sina rektorer. Men också fler nationella prov, vars resultat man enkelt ska kunna luta sig mot. Förslag som naturligtvis ska diskuteras och vändas ut och in på som alla andra skolutvecklingsförslag. Men här ligger inte min poäng.

Vad som händer är nämligen att stora delar av medierna läser hennes debattartikel och ser ett konfliktsperspektiv som gynnar tidningarnas uppdrag "att leverera spännande nyheter". Läser man undersökningen, eller kontrollerar fakta? Tydligen inte. hade man gjort det och satt sig in lite i skolans kultur hade man förmodligen sett att mycket av påtryckningarna är just från eleverna själva och inte minst missnöjda föräldrar som har för stora tankar om sina barns lärande- och kunskapsutveckling.

Detta inlägg handlar alltså inte vederhäftigheten i LRs undersökning, utan samarbetet symbiosen mellan media och tunga lobbyister. En symbios där semantiken står över fakta. Inget märkvärdigt egentligen, opinionsbildning är opinionsbildning. Men man kan faktiskt kräva mer av tunga aktörer i skoldebatten, såväl intresseorganisationer som medierna själva.

Jag skulle vilja veta om det finns fakta som belyser fördelningen mellan påverkan från rektorer, föräldrar och elever? Har LR de siffrorna också? Har det ställt frågorna om grupperna var för sig eller klumpat ihop dem? Alltså mäts vad som avses mätas?

Men kanske spelar det ingen roll, eftersom 1/3 av de 2o procenten lärare anger att de fallit för påtryckningen, alldeles oavsett från vem. Och då reser sig en annan fråga:

Hur stärker vi lärarna att bli tryggare i sin roll att betygsätta?
Och hur skapar vi strukturer för att minska risken för påtryckningar?


LRs förslag är bland annat att förstatliga skolan, men jag ser ingen evidens kring hur det skulle lösa problemet.

Klart är i alla fall att Mettas PR-arbete fungerar på ett imponerande sätt.

3 comments:

Anonymous said...

Alla dina frågor finner sina svar på s.17 i rapporten, tabell 2.

http://www.lr.se/lararnasriksforbund/opinionochdebatt/undersokningar/arkiv/betygsattningunderpaverkan.5.666662ff133985ab7bc8000770.html

Anonymous said...

Manuell pingback:

http://curiousheathen.wordpress.com/2011/11/14/rattvisa-eller-rattvisande-betyg/

Hans Nilsson said...

Bra Fredrik! Otroligt viktigt ur en mängd aspekter att det blir så likvärdig bedömning som möjligt. Att detta sedan kommer att lösas med statlig skola är ju onekligen ett tankehopp. Varför och hur kan man ju undra.
På den gamla goda tiden med statlig skola var ju likvärdigheten tämligen svag minst sagt. Även om resonemanget haltar pga ett helt annat styrsystem och annat betygssystem så är det ändå en sak att diskutera. Statligt betyder ju inte likvärdigt i sig.