Thursday, February 12, 2009

Kunskapsklassamhället smyger allt närmare...

Den senaste tiden har jag funderat allt oftare på detta med det framväxande kunskapsklassklyftorna. Inte klass direkt hämtat ur ett gammaldags perspektiv utan det faktum att det finns en risk att kunskap och lärande mycket snart kommer att ha olika betydelse beroende på vilken skola eller kommun man går eller bor i. Det vi ser hända nu, om vi lyfter blicken en smula, handlar om tillgängligheten till det moderna lärandet.

Svensk skola har sedan länge haft kungstanken "en likvärdig skola för alla". Det jag nu ser hända innebär en katastrof för hela det begreppet.

Det kommer i framtiden handla om dem som kan lära om snabbt, som kan ta till sig tillgänglig information tillräckligt fort och omvandla den till kunskap för att sedan omsätta den praktiskt i olika sammanhang genom sina färdigheter och talanger.

Tyvärr ser och hör jag hur man diskuterar om det är vettigt eller inte att utrusta alla elever med en bärbar dator och internet när man istället borde insett faktum redan för 20 år sedan att verktyget är en viktig nyckel till lärandet. Verktyget var igår en penna, idag en dator och något helt annat kanske om 20 år. Verktyget kommer variera och det är inte verktyget som är det intressanta. Utan det intressanta är att de skolor som inte anpassar sina lärmetoder i linje med ett högkommunicerande samhälle inte kommer kunna ge de unga en adekvat utbildning för den tid de växer upp till.

Om 30% av Sveriges skolor följer med tidens tecken och 70% står kvar i det gamla är det lätt att föreställa sig hur attraktivt Sverige kommer att vara om 20 år...

Om 30% av Sveriges skolor examinerar sina elever till att vara anpassade till väl fungerande världsmedborgare så kommer 70% att inte lyckas med det. Det börjar smaka beskt i munnen det där...

Men det är just det som håller på att hända. För att någon eller några oupplysta vägrar se var världen tagit vägen och krampaktigt håller sig fast i masten.

"Släpp masten och bege dig till rodret istället, annars kommer du inte hitta någon väg ur stormen..."

Vi håller på att få ett kunskapssegregerat samhälle, där vissa erbjuds stora möjligheter medan andra inte.

Vi har kanske snart inte längre en likvärdig skola för alla är jag rädd...

No comments: