Friday, February 27, 2009

Bye Bye Beijing....

Dax att åka hem till gamla Svedala igen efter två mycket lärorika veckor i Kinas huvudstad Beijing. Dessa två veckor har givit ännu fler kvalitativa möten än förra årets resa. Jag har lyssnat till normativa och mönsterbrytande studenter smarta affärsmän, professorer, utvecklare inom mobilindustrin, pensionärer, datortillverkare, och vanliga Beijingbor som alla vittnat om betydelsen av utbildning för ett lands utveckling i globaliseringens tidevarv.

Arbetsmarknaden kommer successivt förändras ännu mer än vi hittills sett och den arbetskrävande industrin kommer aldrig tillbaka i den omfattning som varit. Dax att inse nu vad det betyder. Att vi tex behöver ställa om vårt lärande så att vi kan hitta nischer vi kan bli bäst inom, vid sidan av de arbeten som naturligtvis alltid kommer behöva i vårt land, som snickare, rörmokare, taxichaufförer, m.fl. Yrken som krävs för att ett land skall fungera. Det vi behöver ar riktiga entreprenörer med uppfinningar, idéer och smarta lösningar vi kan sälja till omvärlden. Kreativitet, idéskapande och tänkande blir nyckelfunktioner på samhällsnivåer. Även de "vanliga" yrkena kommer sannolikt att kräva mer och annorlunda kunskaper och färdigheter än idag. Därför bör vi noga fundera över hur vi tänker oss en framtida förskola, grundskola, gymnasie, universitets och inte minst vuxenutbildning.

Aldrig har väl lärande varit viktigare än nu, det känns tydligt efter denna resa. Men också att vi måste börja fokusera på att förändra vårt sätt att tänka kring lärande, och allra helst från politiskt och tjänstemannahåll. För utan att tydliga direktiv pekas ut mot ett modernt lärande för det 20:e århundradet så kommer vi inte att kunna utveckla de kvaliteter vi behöver då strukturomvandlingen i världen pockar på ordentligt. Och detta är knepigt, ballansen mellan toppstyrning och gräsrotsdrivkrafter är hårfin och svår att hantera.

Vi behöver en nationell samling bland de som leder oss politiskt, från näringslivshåll, från forskningshåll och professionella pedagoger, barn & ungdomar och skolledare. Utan denna samordning blir det alldeles hiskeligt svårt.

Bye Bye Beijing

:D

No comments: