Tuesday, June 03, 2008

Pysslingens avslutningslunch

En av Sveriges största friskolekoncerner Pysslingen med verksamhet i både förskola och skola hade idag sommarlunch för sina drygt 100 stycken chefer, skolledare, förskolechefer. Undertecknad var ombedd att hålla ett föredrag om framtiden, bryta mönster, globaliserings påverkan på svensk utbildning och lärande etc. och detta skedde i Pysslingens nybyggda skola i Nacka, Johannes Petri Skola.

Det var strålande förutsättningar eftersom pysslingens chefsskikt som var där representerade både förskola och skola. En väl sammankopplad förskola och skola lärmässigt borgar för en framgångsrik utveckling tror jag. Sen är det ju beroende på vad för verksamhet som bedrivs såklart men möjligheterna ökar med en "röd tråd". Jag pekade på nyttan som skolan har av att lära sig lite kring hur man förhåller sig till lek och fantasi och lärande. Givetvis uppkom också diskussionen av behovet att i förskolan dra lärdomar från skolan. Att förskolan inte får luta sig tillbaka och vara "fat and happy" utan att kraven på utveckling av lärandet också finns där, särskilt med hänsyn tagen till vad som sker i Kina nuförtiden. Men lärandet i förskolan är ett polariserat område.

Idag lär sig 4 åringen bokstäver och att hjälpligt läsa på egen hand via inte minst "nätet", men varför saknas kompetens hos förskollärare runt läsinlärning, som en initierad i Pysslingen uttryckte det under lunchen. Är det fult eller dumt att jobba med lärandet hos de små barnen? Berövar man de små barnen sin utveckling genom att begränsa deras fria lek om man mer strukturerat skapar inslag av tex läsinlärning? Hmmm...det är nog en mer djupgående perspektivfråga det där skulle jag tro.

Vilket perspektiv väljer du?

Det var i alla fall en rolig föreläsning sett ur mitt perspektiv, det skrattades mycket och av att döma av åhörarnas uttryck i ansiktet vid några av episoderna så kändes det som att de flesta kände igen i sig beskrivningarna.

:-D

2 comments:

Lancefestivalen said...

Som förskollärare känner jag inte riktigt igen mig i bilden av att det skulle vara fult eller dumt att jobba med läsinlärning (eller någon annan sorts inlärning heller, för den delen) i förskolan. Tvärtom anser jag att det i förskolan finns såväl kompetens som intresse av att stödja barnen i sin läsinlärning. Att sedan leken - eller det lekfulla lärandet - är den dominerande metoden ser jag endast som en fördel. "Akademiseringen" av lärandet (min tolkning av det du hänvisar till som "mer strukturerade inslag av inlärning") ser jag som överskattad - särskilt då det handlar om fyraåringar...

Fredrik Svensson said...

Janne: Jepp...jag håller med dig...kan det vara av ondo att lära konstant....Men jag tycker mig se olika förhållningssätt i diskussionen om förskolan kring just detta ämne....

:-D