Saturday, June 07, 2008

Internet, lärande och framtiden

I onsdags deltog jag i ett spännande möte på temat "ett lagligt internet". Det var Jörgen Wahl och Josefine Haamer von Hofsten från Advisory Board som arrangerade detta framtidsorienterade möte. Det handlade om detta:

Frågor om barns utsatthet, spelberoende, demokrati, konkurrens och yttrandefrihet är frågor som berör och som vi ständigt återkommer till varje möte. Det fria Internet är en kanal för både gott och ont. Nätet samlar företeelser och sanningar som tidigare varit dolda. Det skapar möten och dialoger mellan olika kulturer som tidigare varit omöjliga. Likaså skapar det globala affärsmöjligheter för små aktörer. Hur kan vi använda Internet i lärandet och hur ska vi lära ut om Internet är också ständigt återkommande frågor.

Vi var ett 30-tal figurer från samhällets många olika kompetensområden som samlades i Kungsträdgården för att diskutera en hel rad spännande frågeställningar runt just internet. Ett fspektakulärt ramtidsscenario spelades upp i form av ett bandat förhör med en internet-terrorist och vi fick uppdraget att ta fram strategier för ett nytt "internet". Det gamla hade nämligen plötsligt utsatts för en terrorattack och förstörts (???)....

Ett mycket spännande möte där många goda ideer kring hur vi hanterar bland annat lärande kom upp till ytan och framförallt så visade mötet, tycker jag, hur djupt rotade vi är i gamla strukturer och hur svårt det kan vara att bryta dessa mönster.

:-D

No comments: