Thursday, June 12, 2008

Hultsfredskonferensen :-D

Idag genomfördes Hultsfredskonferensen. Vi fick en riktigt spännande eftermiddag vi som var där på Hultsfredskonferensen. Spännande föredrag och intressanta diskussioner som vi nu kommer att sammanställa en liten "Klokskapsbok" runt. En bok med klokskaper som yttrades, diskuterades och kreerades fram.

De som var där var allt från rektorer, lärare, forskare och näringslivsrepresentanter. En fin stapling av kompetenta människor alltså, som diskuterade ungdomar och vuxna (!) utifrån frågeställningen:

"Entreprenörskap i all ära-, men vad kan skola och näring göra, vad borde man satsa på så att "vanliga yrken" kan upplevas som bra och positiva? Vad skulle du utifrån dina kunskaper och erfarenheter lyfta fram"

Motivisionären Jytte Rüdiger som höll i taktpinnen under dagen inledde med att leda oss in i frågeställningen med några tydliga exempel på hur viktig det är hur vi belyser olika yrkesval funktion och nytta för unga. Särskilt kanske för de orter där utflyttning blir en allt större utmaning. (Tack för en strålande insats Jytte).

Universitetsadjunkt Per Dahlbeck, KME (kultur, media, estetik) lärarutbildningen vid Malmö högskola lyfte detta med balans i både utveckling och lärande. Att inget är antingen svart eller vitt och att de enkla lösningarna vi söker många gånger är mer komplicerade och mer mångfacetterade än vi kanske ofta tar för givet.

"Vi lever i en tid då vi borde diskutera de svåra frågorna men istället söker de rätta svaren."
Per Dahlbeck

En insiktsfull klokskap som ringar in det svåra i debatten om lärande.

Peter Waara, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala Universitet talade om vikten av att vi ger unga en bild av vuxenlivet som ger den en vettig ingång och bild av vad vuxenlivet innebär. Att vi faktiskt inte långsiktigt ger unga en rimlig bild av hur viktiga alla yrken är för att samhället skall fungera. Det är allas vuxnas ansvar att vi överför bilder av yrkeslivet som ger dem möjligheter att själva skapa sig en framtidstro. Gällande entreprenörskap är Peter på ett sätt kritisk.

"Omvärdera begreppet Entreprenörskap från att i huvudsak handla om företagande. "
Peter Waara

Han menar, tror jag, att vi såklart behöver människor i många olika samhällsfunktioner som förstår att det man tar sig för har betydelse för andra. Alltså behövs "ta sig församhet" överallt och inte enbart i affärslivet.

Mats Trondman, ungdomsforskare och professor i kultursociologi Växjö universitet gav de ditresta sedan en upplevelseresa kring ungdomar och hur de tänker och fungerar, men också en tankeväckare kring det kanske minst lika viktiga: Hur vi vuxna förhåller oss till det?

Han bekräftar också vad andra lyft fram och som jag själv försöker sprida insikter om, nämligen att detta med auktoritet har förändrats från att tidigare varit självklarheter för vuxna att förvänta sig vara i förhållande till unga men som idag är något vi måste erövra och förstjäna.

Detta kan bli smärtsamt för den som vill hålla fast i det gamla och som saknar insikter om att världen har förändrats runt oss.

Ja detta var bara några reflektioner, det som nu väntar är att sammanställa en liten Klokskapsbok med ännu mer spännade kunskaper som skapades under dagen av deltagarna under den intensiva och fokuserade diskussionsdelen.

Sedan fick vi en avslutande spännande guidad tur på festivalsområdet som gav några av oss en ny inblick i ungdomars varande, det är jag säker på.

PS. Mitt upp den guidade turen dök det dessutom helt oväntat upp två gamla elever från min gamla skola som hojtande hälsade och undrade vilka band jag skulle se. Det var galet roligt ! Men hur stor är sannolikheten att man skulle träffa på dem där? Stora kanske, men å andra 2 på 20 000. DS

En bra dag !

4 comments:

Anonymous said...

Entreprenörskap / eget företagande borde det finnas mer av i vårt samhälle. Tänk om vi kunde få en gymnasieskola med tre års teoretiska linger för de som är inriktade mot vidareutbildning på universitet och högskolor. Och två års yrkesgymnasieutbildning för de som är inriktade på att gå direkt in i jobb efter gymnasiet. För de som har gått enbart två år skulle det finnas möjlighet att komplettera med ett år till innehållande antingen påbyggnad för att få grundläggande högskolebehörighet eller ett år med grundläggande utbildning i eget företagande. Många av de som går ut med en utbildning i exempelvis hantverksyrken vill ju starta eget företag. Men de behöver utbildning för att våga komma igång. Samtidigt skulle de slippa tvingas traggla sig igenom de teoristudier som högskolebehörigheten kräver om de inte tänkt sig att kunna använda den. God utbildning handlar ju inte nödvändigtvis om högskolor och universitet.

Anonymous said...

Det var en superbra konferens (mer om mina intryck senare). Vill bara som betraktare fylla i ditt ps med att jag tyckte mig känna ett spontant "vår gamla rektor, va cool" från dina gamla elever. Alltså, det var ett positivt möte - en glad överaskning. Ett alternativ scenario kunde varit att dom kastade ölburkar på dig.
Snygg historisk gärning Fredrik!

Fredrik Svensson said...

Richard: Tack...det verkade nästan riggat....och jag håller med. Tänkte på det också....tänk om man fått en ölburk i skallen...

garv

Unknown said...

Mer Klokskaper och Kanskaper i skolan skulle sätta fart på eleverna mot en ny frmatid med stora visioner och möjlighter till ett rikare liv framöver.
Skoj att du träffar på elever som hejar. Det känns alltid stort at de kommer ihåg en...
väntar på boken med stor iver men först skall det bli en skön lång sommar...