Wednesday, April 05, 2006

Underkänt pga åsikter

Diskussionen om att åsikter skall vägas in vid betygsbedömning är i grunden fel eftersom det där med åsikter lätt kan spåra ur, åt flera håll. Den mål och resultatstyrda betygsbedömningen av kunskapsrelaterade mål är en grundfundament i svensk skola. Den bör också förbli det. Extrema åsikter och för den delen även kränkande uppträdande måste vi hantera på andra sätt, till exempel genom att ge skolans personal adekvat kompetens på området. Att blanda ihop individens åsikter och rent kunskapsrelaterade frågor är fel.

Jag skrev en svenskuppsstas under min gymnasietid i Linköping, jag vill minnas att det var CP-prov. Ett av ämnena var invandring och jag valde det. Jag skrev om min tveksamhet till att tvinga samman invandrare i egna gigantiska områden och om min åsikt att det kanske vore bra också att integrera invandrare med svenskar direkt och stötta dem språkutbildning. Uppsatsen var säkert ganska normalpresterad utifrån ämnet svenska skulle jag tro, en del röda markeringar dök också upp i rättningen gjord av min svensklärare. Inte så att jag tyckte att den skulle bli underkänd. Men den blev underkänd och min lärares förklaring var att det dels berodde på mina kunskapsbrister i svenska språket och främst stavningsproblematik, jag tappade en del ord och bokstäver precis som idag. Han hade trots det förstått innehållet eftersom han också gav mig underkänt för att jag hade såna "ohumana åsikter" som han uttryckte det. Jag frågade om han verkligen hade rätt att bedöma mig efter mina åsikter och det sa han att han hade. Han var lärare och jag elev och jag trodde på honom precis som elever i de allra flesta fall gör. Naturligtvis känns denna historia idag märklig på många sätt, inte minst för att han som lärare INTE hade rätt att bedöma mina åsikter. Åsikter som dessutom idag inte skulle vara det minsta kontroversiella men som då upprörde denne lärare så till den milda grad.

Vi behöver en kunskapsfokuserad skola där kunskapen tränger undan dunkla åsikter och värderingar.

Allt annat verkar KEFF !

Shalala Latin Kings :-)

Skivtips: Välkommen till förorten :-) Utan förorten och miljonprogrammen hade vi kanske inte kunnat höra Dogge Dogelito och hans polers...

No comments: