Friday, April 14, 2006

Stockholm Stad och dess vapen

Stockholm har beslutat att skolorna i staden inte får använda egna symboler i sitt identitetsarbete. Alla skall ha St.Erik symbolen och syftet är att skapa sammanhållning och tydlighet gentemot kommunens medborgare.

Den nya policyn är inte så lite ogenomtänkt eftersom den kommer att begränsa stadens skolor att vara just tydliga gentemot föräldrar i konkurrens med friskolorna. Konsekvensen blir sannolikt att friskolorna istället ökar sina möjligheter att profilera sig och stärka sina positioner och de kommunala gymnasierna minskar sina.

En lösning där man kombinerar en tydlighet att man tillhör staden och där möjligheten att använda kompletterande egna identitetsknutna varumärken skulle stärka stadens skolor.

Detta gäller inte bara Stockholm utan liknande idéer finns i många andra av landets kommuner. Ambitionen är säkert att stärka sig som kommun, men på ett deffensivt sätt.

I förändringens vindar bygger vissa vindskydd istället för väderkvarnar heter det ju...

No comments: