Sunday, April 02, 2006

Nya lagen mot kränkning

För ett tag sedan skrev jag om den nya lagen mot kränkning och att bevisbördan ligger hos skolan, dvs rektor och lärare. Nu är den här och det betyder flera saker. Men de viktigaste är dock att man från lagstifarens håll menar att om en elev känner sig kränkt så är eleven kränkt och insatser måste vidtas. Det inte så många tänker på är att det både handlar om elev-elev och naturligtvis även elev-personal situationer.

Det är väldigt viktigt att man nu på alla skolor tittar över denna nya lag och ser efter vad den betyder för verksamheten så att man inte av oaktsamhet hamnar i trubbel.

Lagen är bra i sig genom att den lyfter frågan till en skarpare nivå men sen är det också så som Sara Damber (Friends) säger, nämligen att om man vill komma åt mobbing så gör man det genom engagemang och samtal tillsammans med eleverna.

No comments: