Saturday, April 08, 2006

Hakelius tycker inte skolan skall debattera

Johan Hakelius på Aftonbladet tycker i sin kolumn idag att skolans företrädare inte skall hålla på med att skapa debatt. De skall bara fatta beslut, tydligen på grunder uppställda av hans gelikar.

Nej tvärtom Herr Hakelius, skälet till att vi har en sned debatt kring skola i de offentliga etablerade medierna är att riktigt skolfolk tyvärr inte får plats att debattera. De som debatterar är Du, fackliga representanter, politiker och någon gång ibland besvikna uppretade enskilda föräldrar med kontakter. Men var är skolfolket själva?

Så utifrån det perspektivet högaktar jag Falkenbergrektorn som (något överilat) fattade beslut att skapa debatt (om nu inte detta var en efterkonstruktion) genom att förbjuda hängande brallor i biblioteket.

Inte för att jag delar hans synsätt men för att han "skapade debatt".

No comments: