Friday, April 28, 2006

Dagens Läroplanscitat nr 17

Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell.

Lpo94

Förslaget om att muslimska elever skall få undervisning i Islam i grundskolan ledd av imamer och att muslimska pojkar och flickor skall slippa lära sig simma tillsammans i skolan av religiösa skäl är således lika illa utifrån läroplanens intentioner som att vi skulle ha bibelstudier med Ulf Ekman eller någon annan.

No comments: