Monday, April 10, 2006

Dagens Läroplanscitat Lpo94 nr 16

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen.
Lpo94 2.2 Kunskap

2 comments:

Magistern said...

Nyfikenheten och lusten att lära brukar ersättas av jakten på ett betyg med tre bokstäver. Lära för livet och för att det är kul ligger långt ner på elevernas lista över viktiga saker. Visst kan man skylla på skolan och lärarna, men intresset för den kunskap som skolan står för och lär ut, ligger inte särskilt ofta i linje med elevernas egna intressen.

Fredrik Jeppesen said...

Jag har besökt, talat med lärare och skolledare från ca 50 skolor de senaste åren där din tes inte riktigt stämmer och det gemensamma för alla dessa skolor är att de lyckats skapa lusten för lärande. De som skapar detta är skolledare och lärare tillsammans med eleverna.

Men å andra sidan har du rätt i att den kunskap skolan generellt står för och de metoder man generellt sett arbetar efter i sig inte är särskilt roliga (lustfylda). Somliga tror dessutom att lärande inte ska vara roligt, vilket är en paradox eftersom lustkänslor oftast står sida vid sida vid motivation.

Att elever och för den skull också vuxna inte skulle välja en engagerande och spännande undervisning framför en tråkig och oengagerad har nog de flesta forskare i lärandefältet svårt att se.

Nej det vi pratar om är ett systemfel, inte ett individuellt lärarproblem. De flesta lärare gör vad som står i dess makt men det är inte lätt i en kultur som alltsom oftast motsätter sig nya ideér.