Sunday, April 16, 2006

Mette: FEL FEL FEL...som Brasse sa...

Detta med Komvux har tydligen blivit ett problem, i alla fall i mediebevakningen. Gymnasieelever räknar kallt med att behöva gå Komvux för att komma in på läkarlinjen. Tydligen är det så att 1 av 3 sökande med högsta möjliga betyg kommer in och det verkar vara lite av slumpen som avgör. Så för att ha en chans är det därför nödvändigt att ha just full poäng på gymnasiet.

Det som var meningen med Komvux var att ge dem som ville komplettera sina studier och komma in på studiemarknaden och arbetsmarknaden överhuvudtaget skulle få den chansen. Men nu när många platser "ockuperas" av högpresterande elever tycker bland annat facken att det är fel, och vist drabbas de som kanske behöver Komvux som mest och vist bör man göra något så att alla kan få lära mer. Men Mette Fjelkners besynnerliga lösning på problemet är att bara ge Komvux elever möjlighet att nå max Godkänt.

Men ett sådant förslag går emot det vi vet forskningsmässigt om lärande på individnivå och dessutom ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och det backar oss tillbaka till en bestraffningsmetodik vi borde söka oss bort ifrån. "Har du fått problem på gymnasiet är det ditt problem, vi kan dock erbjuda dig att läsa upp till G, men INTE mer". Man måste ställa sig frågan hur det skulle se ut om vi med vuxenutbildning skulle ha som målsättning att begränsa möjligheterna för lärandets frukt och nytta.

Det formligen osar gammal kunskapsmonolism om detta konservativa kunskapsklasstänkande. Ett tänkande där alla inte skall få samma chans. Ett tänkande där svensk konkurrenskraft sätt på spel på ett obehagligt sätt.

Jag tar i mitt resonemang utgångspunkten att värdet på kunskap nu sjunker i globaliseringens kölvatten. Det betyder att vi generellt sätt måste ha fler som kan mer och dessutom fler som lär sig tänka i nya banor (kreativitet) för att klara konkurrensen från bland annat Kina och Indien som nu "kunskapskapprustar". I Kina finns idag (nu) 20 000 000 aktiva studenter. Och mot den bakgrunden vill Mete Fjelkner sätta en maxgräns för vad man på vuxennivå får uppnå i lärande, dessutom för man detta rersonemang samtidigt som man talar om det livslånga lärandet. Det rimliga vore att bygga ut och FÖRÄNDRA grundskola, gymnasie och Komvux för att möta globaliseringen. Mette flyttar fokus från grundproblematiken....

Så för att citera en annan pedagog: "FEL FEL FEL (Mette)"....som Brasse sa i fem myror...

No comments: