Tuesday, April 25, 2006

Belöning av lärare, vardagens hjältar !

Nacka gav ju Myrsjöskolans personal 10 000 kr extra för gott resultat.

Birgitta Valham (facklig representant) vill understryka att lärarna på de belönade skolorna har gjort ett bra jobb – det är inte tu tal om det. Men det gör man också på de flesta andra Nackaskolor, utan att kanske ha lika god ekonomi.
– För här handlar allt om ekonomi, konstaterar hon.

Lärarnas Tidning

Njae...detta handlar inte i första hand om ekonomi utan om en extraordinär belöning för ett extra ordinärt resultat. Att peka på rättvisa och att alla gör samma insatser och att det syns mindre pga av ekonomiska ramar stämmer inte, såvida inte en del skolor med samma socioekonomiska förutsättningar har olika skolpeng. Men alla skolor, jag kan ha fel, lever i ett system där skolpengen kan variera men efter socioekonomiska förutsättningar i den mån det skiljer sig rent monetärt.

Birgitta och hennes fack emotsätter sig belöningen som sådan eftersom den bryter ett mönster och de vill hellre att alla skall belönas lika. Nacka å sin sida vill genom belöningar skapa utveckling och en känsla av uppmuntran hos dem som satsar extra mycket och lyckas.

Sen kan jag tycka att uppmuntran inte enbart handlar om extra pengar i plånkan, även om det naturligtvis ger en extra känsla. Det viktiga är att uppmuntran finns i vardagen och att lärare lyfts fram som de vardagens hjältar de är !!!!

Här går nämligen den riktiga skiljelinjen.

No comments: