Friday, April 21, 2006

Politiker vill diskutera religiösa friskolor....

...i valet istället för att låta debatten gå till botten med skolans betydligt större problem, nämligen resultatbristerna i elevernas lärandet. Baylan och religionsläraren Mette Fjelkner diskuterade i morgonsoffan och var helt överens. 15 minuter till spillo av TV-tid kan man tycka. Dessa 15 minuter borde ägnats åt:

- 25% av eleverna når inte målen, hur förändrar vi snabbast lärares och rektorers sätt att arbeta?

- Skolor som år efter år underpresterar trots stora åtgärder, bör de läggas ned så att man kan rekrytera om?

- Kan man ge framgångsrika skolor sändningstid 1 timma i veckan på SVT för att sprida goda exempel...gärna innan eller efter Rapport?

- Hur finner vi modeller som lyfter och premierar de lärare som presterar fantastiska resultat?

- Hur tar vi igentligen hand om mobbing i skolan och hur minskar vi det?

- Vad i skolan måste förändras nu när konkurrensen hårdnar för vårt land i globaliseringen, till exempel från Kina och Indien.


Det är bekymmersamt att man ständigt diskuterar dimridåer istället för tar tag i problemen.

No comments: