Monday, January 16, 2006

Samvetsfråga :-)

A) Vill du verkligen ha kreativa, initiativrika och kritiskt tänkande elever ?

B) Drömmer du om kolaborerande elever som lär på djupet och tillåts utveckla innovativa idéer, dvs utvecklar förmågor att tänka "out of the box"?

Om du svarar ja på någon av frågorna och samtidigt känner att den viktigaste frågan kring skolans problem runt resultat i lärandet är ökad disciplin i gammal tolkning, dvs "rättning i ledet", så har du förmodligen ordentliga problem med något !

Du som nu går igång på alla växlar och förbereder ett beskt mail för att du känner dig kränkt och förväxlar begreppen disciplin och motivation kan hejda dig. God disciplin och arbetsro har inget med auktoritära metoder som "rättning i leden" och "hårdare tag" att göra. Däremot är det viktigt med tydlighet och man måste ställa krav så att strukturen blir tydlig för vad som är ok och inte ok.

:-)

1 comment:

Magistern said...

Visst är det som du skriver, men jag skulle vilja tillägga en viktig sak, som jag själv lägger mkt fokus på:
elevens eget ansvar. Både när det gäller studierna och ansvaret för människor o miljön i skolan.