Thursday, January 26, 2006

Lärare världens viktigaste jobb

Har ni någon gång beundrat de lärare ni känner och som gör fantastiska insatser? Det borde ni faktiskt göra, och ni borde berätta det varje gång ni ser dem. Det finns fantastiska utvecklingsbenägna, oerhört elevlojala och kreativa lärare och skolledare som når fantastiska resultat.

Jag skulle vilja starta en rörelse med ett gult band på jackan, blusen, tröjan eller kavalslaget som signalerade till alla väl presterande och ansvarstagande lärare med utveckling på agendan att ni är landets viktigaste yrkesgrupp.

De borde visas större uppmärksamhet och de borde höjas till skyarna. Kanske kan de då få modet och engagemanget att spilla över sina fantastiska förmågor på de kollegor som inte är fullt så framgångsrika och kanske kan vi då hamna i en situation där vi går från 25% elever i åk 9 som saknar ett eller fler betyg till närmare 0%. kanske kan vi då få igång en rörelse där sverige intar tätposition i världen gällande skola och lärande.

Kanske kan vi äntligen se till att läraryrket blir det statusyrke som det förtjänar?

2 comments:

Farsan_Baloo said...

En trivsam framtidsvision, frågan är bara hur vi kommer dit.

Till skillnad från gällande paradigm tror jag inte att IUP, tidigare betyg eller legitimering är rätt väg att gå.

Ge istället oss lärare friare händer att utöva vårt yrke som vi själva vill göra det. En motiverad lärare som får arbeta på det sätt hon eller han gillar bäst blir också en bra lärare.

Inom skolans värld pratas det mycket om att vi måste locka fram det bästa ur våra elever. Kanske är det dags att även tänka i liknande banom om oss lärare?

Kritan said...

Ja, och läkare kan väl få operera lite som de vill oxå. Tycker man att man trivs med åderlåtning som metod att bota lungsot, så kör till.