Friday, January 27, 2006

Ny Rapport - WM i självklarheter :-)

I Skolverkets rapport säger man att skolornas sätt att arbeta har betydelse för elevernas prestationer (Svd 2006-01-26). Surprise ! Det betyder i förlängningen att lärarna måste förändra sina sätt att arbeta om vi vill öka lärandet hos landets elever och få bort den 25%-iga underpresteringen med elever som saknar ett eller fler betyg. Det är föresten bara i skolans fantastiska värld såna rapporter och konstateranden kommer år 2006, i en tidsålder då vi också planerar att resa till planeten mars.

Tänk er att man i medieindustrin skulle säga att "Ny rapport visar att tidningsredaktioners och journalister sätt att arbeta påverkar om nyhetstidningar håller hög kvalitet och trovärdighet". Snacka om att slå in öppna dörrar.

:-)

1 comment:

Bengt said...

Fredrik: Myndigheter och organisationer jobbar på som alltid...

Kolla in ITproppen det är utveckling av IT i Utbildning det...NOT...

http://www.peko.se/blogg/index.php/2006/01/25/it_proppen_utbildning_och_vaga_formuleri_1