Thursday, January 12, 2006

Att stänga av elever

Debatten om att ge skolans rektorer och lärare ökade befogenheter att stänga av bråkiga elever har nog goda avsikter, det skulle jag tro i alla fall. Men bakom döljer också en stor risk. Risken betår i att den goda ambitionen snarare ökar skolans problem än minskar dem. En sannolik utveckling av ett okey att stänga av störande elever skulle bli att skolorna istället fick lägga ekonomiska resurser på hemundervisning. Elever som av någon anledning inte klarar av att gå skolan har rätt till sk hemundervisning och jag kan inte tänka mig att man tar bort den för de elever som inte klarar klassmiljö.

Att inte klara av att vistas i sociala sammanhang borde ju ändå ses som ett handikapp eller kanske i alla fall en stor nackdel senare i samhällslive ? Alltså är det samhällets ansvar att dessa elever förbereds på ett sätt som gagnar både dem och samhället. Och går nu inte detta så finns då hemundervisningen som en sista utväg, en dyr utväg. Eftersom dessa hemundervisningselever har rätt till 5 timmars undervisning i veckan av kompetent lärare så finns alltså risken att kostnaden för detta skulle göra det omöjligt att stänga av alla de elever som förespråkarna har i åtanke.

Om man ändå gjorde detta skulle väldigt mycket av skolans kraft gå till hemundervisning snarare än utveckling av lärmiljön. Att dessa elever skulle bli många är lätt att räkna ut eftersom en skoltrött tonåring ser fördelar med att arbeta 5 timmar veckan, precis som du kanske skulle göra? Det är då lätt att tänka sig att en skola skulle få ett helt gäng som kvalificerar sig till hemundervisning. 5 timmar skola och sen hänga på stan resten och härja fritt och slippa övervakas av jobbiga skolvuxna som den här kategorien elever gärna ser skolans professionella personal som.

Nej jag menar att man hellre måste gå till botten med problemet och istället se kraften i dessa tonåringar och vända den till något positivt och detta måste göras tidigt genom omtanke och respekt. Att se dem och lyssna till deras signaler. De vill bli sedda, precis du och jag. Det kan inte skolan klara på egen hand (som ni ser) utan det måste alla göra i samhället. Jag ser nämligen precis lika framtidens företagsledare bland dessa som jag ser framtidens värdetransportrånare så rent lönsamhetsmässigt är det en välinvestering att satsa på dessa oroliga själar och inte stänga dem ute mer än nödvändigt.

3 comments:

Mauno Korpela said...

Hej Fredrik.
Håller med dig till 100 procent!
Att stänga av elever måste vara det absolut sista man gör när inget annat fungerar och eleven är farlig för sig själv eller andra på skolan. De elever som har problem med relationer eller har andra beteendestörningar måste träna detta i ett socialt sammanhang. Stänger man ute dem så blir de ännu mer offside. (Och kommer förmodligen att kosta en hel del pengar i framtiden)

undrande mamma said...

Hej !

Min son i 9:an har blivit avstängd i ca 3 veckor. Han skall praktisera 4 timmar/dag och är endast välkommen till skolan då de andra eleverna är borta (2 timmar per vecka för prov och instruktioner). Han har bra betyg men har "sociala problem" i skolan (dock inte utanför skolan).
Han är inte ens välkommen till lucia eller julavslutning där han själv skulle medverkat.
Rektorn menar att han fått tillräckligt med chanser och att man därför måste "straffa" honom på detta sätt....
Vad tycker du om detta ?
Enligt skolverket verkar det olagligt. Stämmer det ?

Fredrik Svensson said...

Hej Undrande Mamma

Utan att ha tillräckliga detaljer i frågan så känns det ganska tydligt som att skolan bryter mot lagen ja.