Tuesday, January 03, 2006

Lärarauktorisation (Repris)

Efter skolministerns och lärarfackens inlägg idag i DN kan jag inte göra annat än göra en repris på mitt inlägg här från den 4/11. Jag gjorde några språkliga förändringar pga mina läs och skrivsvårigheter :-)

(Repris) ---->
Det diskuterades lärarautorisation på Skolforum hörde jag. Det är bra tycker jag. Alla lärare borde auktoriseras och självklart skall också personer med pedagogisk fallenhet efter en del kompletteringar få bli auktoriserade de också. Detta av två skäl:

1) Det är ingen självklarhet att man med ett examensbevis från lärarhögskolan är kompetent nog att bedriva undervisning. En examen ökar chanserna men det är ingen och har aldrig varit en garanti för kvalitet, i något sammanhang. De misslyckade direktörerna i Skandia härvan hade alla examen. Det är lite allvarligare när examen gäller lärare. Därför bör en auktorisering införas. Bra pedagoger skall vi ta vara på och helst försöka hålla de som inte håller måttet utanför eller i alla fall tillbaka i tex lönesättning. Vidare bör man också stötta lärare som inte håller måttet med vidareutbildning och i värsta fall efter det också stöd i att söka nytt arbete utanför skolan.

2) Vi behöver vidare kunna "jacka i" kompetenta människor utanför in i skolan för att bredda kompetensen och då måste en auktorisering införas. Det finns idag fantastiska lärare som inte gått på lärarhögskolan och de ska vi ta vara på. Naturligtvis betyder mitt resonemang inte att man är kompetent för att man inte gått på lärarhögskolan. Det finns även fantastiska lärare med "lärarexamen".

I debatten diskuteras aldrig de lärare "med lärarexamen" som inte klarar av sitt arbete. Det är bara de som inte gått på lärarhögskolan som får utstå närmast bespottning från olika håll i media och främst från fackligt håll.

Vår främsta tillgång är våra ungdomar och om vi nu skall kunna ta upp konkurrensen i en alltmer globaliserande värld så krävs otroligt duktiga och kompetenta lärare, oavsett var de kommer ifrån. Och vi har grunden för detta, de skall bara förädlas en smula genom kompletterande utbildning.

Ingen bör bespottas i en skola vilande på en god värdegrund ! Vi bör ta tillvara de goda krafterna.

Alla goda krafter.

No comments: