Saturday, January 14, 2006

BETT 2006 - en mässa för skolfolk

I veckan var jag i London tillsammans med 30 000 lärare och skolledare från England. England ligger på framkant när det gäller att uppmuntra användande av nya pedagiska tekniska hjälpmedel (s.k teknogogiska hjälpmedel). Man satsar från statligt håll ca 1,2 milj kronor per år och skola för att investeringarna skall komma igång. Till skillnad från oss här i sverige fokuserar man på verktygen och dess pedagogiska vinster istället för på att enbart uppmuntra datorköp. Vi har ju en term i vårt sätt här i sverige att räkna antalet elever per dator istället för att tänka i banorna kring VAD kan tekniken göra för att öka lärandet. Helt klart är att man på detta område, tyvärr, rent generellt har kommit längre än oss svenskar. Vår skolmässa Skolforum är ju närmast en odysee i gamla sätt att arbeta, och man skulle önska att det rann över lite från London i Skolforum. VD för Skolforum var också där för att pejla in trenderna. Bra !

Innehållsmässigt kan man dock fundera lite över engelskmännens sätt att tänka. 85% av produkterna var trots allt linjära datorbasserade lärmiljöer med multiple choice som pedagogisk idé men där fanns också exempel på riktigt innovativa saker för djupare lärande.

Nu kan man ju använda linjära metoder och ickelinjära till lite olika saker men om det är en överrepresentation av det ena eller det andra missas nog poängen. Den smarte lärare jag träffade där dag 2 var en lärare frpn Irland som mycket klokt sa att: "Debatten om linjära och ickre linjära pedagogiska modeller är ju ointressant om det rör sig om att välja antingen eller, det gäller att anpassa metod efter syfte och mål".

De saker jag såg som var intressanta var utvecklingen av interaktiva whiteboards, en TV-kanal som hettet Teachers TV och mängder med datorkopplade experimentutrustning för Ma/No. Också Apples nya lösningar för utbildning är intressanta, böand annat visades hur man kan animera med lergubbar, jobba med musik i Garageband med eleverna på ett extremt spännande sätt. Många hade också börjar utveckla Podcasting som lärverktyg och då videocating.

No comments: