Sunday, January 29, 2006

80 000 kr per år !?

För en tid sedan diskuterade jag västvärldens försvagade kunskapsförsprång, kanske är det inte längre bara försvagat utan helt förlorat föresten. Diskussionen gick ut på att Kina och Indien nu tagit igen de kunskaper vi haft monopol på och att det nu byggs 200 universitet därborta. Detta betyder att Kina och Indien på ett sätt fortfarande förståss kommer att ha fattigdom och elände men på ett annat så kommer de att konkurrera med oss här i Svedala. Det ironiska med det hela är naturligtvis att både Kineser och Indier åker till Lund och andra universitetsstäder för att utbilda sig (läs kopiera vår kunskapstradition). Och de gör det därför att det är billigast i världen, nämligen gratis. Nu såg jag att Sveriges radio plockat upp en nyhet om att regeringen insett detta och tänker införa avgifter.

Just nu utreder regeringen studieavgifter för högskolestudenter från länder utanför EU och det europeiska handelsområdet EES. Regeringens utredare Erland Ringborg ska komma med ett förslag den 31 januari. Enligt Ringborg är direktiven att studieavgiften ska täcka alla kostnader ett lärosäte har för en student, och det har talats om summor på cirka 80 000 kronor för ett läsår.
(www.sr.se)

I artikeln diskuteras vidare rimligheten i detta och att endast de rika Indierna och Kineserna kan komma hit och ta sin examen eftersom inte alla kommer att ha råd. Det är säkert så men vårt mycket unika system bygger inte på att det är gratis här som man kan tro. "There´s no such things as free lunches" som en kollega sa en gång. Någon betalar alltid, studenterna själva genom studielån och statens bidrag till Universiteten. Dessutom är det väl knappst så att huvuduppdraget för ett universitet är att kompetenutveckla andra kontinenters människor för att de sedan skall konkurrera med oss här i Sverige genom billigare produktionskostnader.

Som det är nu kan man studera här gratis, förutom kåravgift och sånt, om man själv står för uppehället. Någonstans tycker jag att det är en självklarhet att studenter utanför systemet måste stå för kostnaderna själv precis som våra studenter gör genom studielån och skatter.

No comments: