Friday, January 20, 2006

Negroponte boostar u-länderna ! :-)

Professor Nicholas Negroponte har som mål att ta fram en dator för 100 dollar och tanken är att göra datorer tillgängliga till utvecklingsländers barn. Datorn bygger på en mycket enkel teknik och ström blir tillgängligt genom en gammal trotjänaruppfinning, en vev. En minuts vevande ger 40 min fungerande dator med trådlös uppkoppling mot nätet. I maskinen finns varken Microsoft Windows eller Apple Macintosh utan open-sourcebasserade Linux.

Ok det är ingen monstermaskin utan mer en leksak men den kommer att föra U-länderna in i matchen. Med våra mått mätt skulle den överhuvudtaget inte fungera och därför är idén ointressant för oss men med deras sätt att mäta blir det "information explosion tornado".

Tydligen har Thailand redan lagt en order på 1 miljon dollar vilket motsvarar tiotusen maskiner och fler u-länder är på gång.

Ytterligare ett steg i jakten på vår västvärlds kunskapsförsprång är taget. Välkommen in i informationsålderna Africa m.fl.

No comments: