Thursday, January 05, 2006

Obligatorisk rektorsutbildning

Idag i DN skriver Reinfeldt och Tolgfors (m) att de vill satsa på skolledare och den rektorsutbildning som finns skall omformas och höjas kvalitetsmässigt. Det är naturligtvis bra och inte en dag för sent. Det fina är att förslaget har ungefär samma grundsyn kring vilka som är aktuella för rektorstjänster, dvs rekrytering kan ske inifrån skolan och utifrån. Vidare kan man säga att man med detta vill stärka rektorernas självständighet och fria dem från mycket av det administrativa ok som kommunaliseringen inneburit på en del håll. Man vill införa mer fokus på det statliga uppdraget och som man i en del sammanhang utrycker det "kommunernas klåfingrighet". Och tanken har grund eftersom om mer kompetens, handlingsfrihet, kreativitet och för all del också pengar skjuts från kommun och förvaltning ju mer resurser sammantaget har chans att nå eleverna. Man skall i detta sammanhang komma ihåg att moderaterna för någon månad sedan gick ut med sitt breda skolpolitiska förslag där man också pekade på en ganska stor ökning av resurser till Skolverket och Myndigheten för skolutveckling vilket naturligtvis syftar till att kommunens tillsynsansvar skall minskas och statens ökas.

Ju mer självständiga rektorerna blir ju bättre tycker jag rent principiellt. Tanken med att både delegera mer ansvar åt enskilda skolor och rektorer är mycket god och en satsning på att samtidigt kompetensutveckla skolledare är också god.

Samtidigt är dagens DN artikel en svidande kritik till kommunerna som inte annat än kan uppfatta att moderaterna tycker kommunerna sviker och misslyckas. Vi står inför en debatt som mycket kommer handla om ökad eller minskad handlingsfrihet åt rektorer och enskilda skolor.

Det skall bli ett i sanning spännande valår där jag är ganska säker på att skolan får en central roll.