Saturday, September 03, 2005

Upplagt för smash !

Skolan har en fantastisk möjlighet framöver. Svensk skola skulle kunna bli världens bästa skola, utan tvekan. Det är helt enkelt upplagt för smash. Vi har den smartaste läroplanen, vi har stor frihet för individen, vi har många superpedagoger och vi har ett bottenläge om vi ser till resultat. Inget kan gå fel ! Om vi bara tillåter oss att fokusera på vad som är väsentligt, och undviker ensidiga diskussioner om detaljer. En skolchef i norrland gick ut och sa att lärare borde ha mer undervisningstid. Hans idé var att nya ffriare lexibla pedagogiska arbetsmetoder innebär mindre energi per timma för lärarna och att man faktiskt då skulle kunna öka elevtiden ett par timmar. Det som hände vara att lärarfacket rasade över förslaget eftersom man i nuvarande tidsuttag är överbelastade. Ok so far so good. Ok, inget märkligt med vanlig skyttegravstaktik.

MEN förslaget innebar en förutsättning. Förutsättningen att friare arbetsmetoder infördes och därav lösgjorde en del energi som omfördelades. Men som vanligt i dagens mediedebatt om skolan la sig debatten på sandlådenivån. Om lärarfacket och arbetsgivaren verkligen vill se bättre resultat i skolan så måste arbetstagare och arbetsgivare hitta gemensamma vägar mot vision och mål. Jag skriver arbetstagare och arbetsgivare i meningen lärare och skolledare. INTE fack och arbetsgivare. Man skall ha respekt för att fackliga organisationer endast företräder sina medlemmars intressen och i sin grundfunktion inte skolans och elevernad resultatutveckling. Följ det som skrivs i medierna så ser ni snart mönstret.

Låt lärarna och skolledarna ta kontroll över sin egen utveckling, se till att det finns rejäl forskning på universiteten av lärare för lärare, av skolledare för skolledare. Alltför många inom skolan har så liten tilltro till forskning att man inte ens följer universitetens forskare inom området pedagogik och didaktik. Man har helt enkelt inte en empirisk skolning och litar därför inte på forskare.

Därför känns det viktigt att säga just att skolan har en fantastisk möjlighet framöver. Svensk skola skulle kunna bli världens bästa skola, utan tvekan. Det är helt enkelt upplagt för smash. Vi har den smartaste läroplanen, vi har stor frihet för individen, vi har många superpedagoger och vi har ett bottenläge om vi ser till resultat. Inget kan gå fel !

Men vi behöver visioner...

No comments: