Saturday, September 17, 2005

Skolverksrapporten II

I veckan kom skolverksrapporten tillbaka in i debatten om lärarhögskola och fenomenet friskola. Det finns många intressanta aspekter i denna nyreviderade version med samma slutsatser. En är att driftsformen i sig enligt rapporten spelar roll för skolans resultat. Att friskolor skulle vara bättre än kommunala skolor är naturligtvis en chimär (skuggverklighet). Det är nog snarare ett uttryck av att friskolor är skolor som startat om och haft möjlighet att rekrytera personal från scratch och därmed bygga upp något som håller ihop. Det finns kommunala skolor som också startat från scratch och gissningsvis spelar detta roll. Gamla strukturer finns helt enkelt inte på samma sätt i väggarna. Det handlar alltså inte om driftsformen i sig utan möjligheterna för ledarskapet att få utrymme.

Den andra påvisade kunskapen i rapporten är mer glädjande eftersom den säger att det inte finns någon självklar sanning i att lärare exade från lärarhögsskolan automatiskt är effektivare lärare. Det betyder naturligtvis inte att människor som läst ämnesfördjupande utbildningar eller pedagogik är sämre än de som inte gjort det. Det det handlar om är att skolan behöver fler erfarenheter än sådana som kommer från lärarhögskolan. Om jag var rektor idag så skulle jag nog resonera kring 80-20 regeln för att få en bra mix av erfarenheter som behövs för att ge eleverna förutsättningar för att nå målen. Samhället utanför lärarhögsskolan, arbetslivet, är en fantastisk källa att också ta hänsyn till. Att inte vilja förstå detta är i sanning att blunda för och stänga ute vårt samhälles samhällsresurser.

Dessutom känner ju alla lärare och rektorer till fakta i målet, nämligen att det finns bra och dåliga lärare från lärarhögsskolan och bra och dåliga lärare som inte gått lärarhögskolan. Det handlar också om pedagogisk fallenhet och brinnande engagemang.

Se till att legitimera duktiga människor utifrån deras faktiska förmåga och inte efter om de lyckades pressa sig igenom lärarhögsskolan med nöd och näppe.Det är intelektuellt oekonomiskt (korkat) att inte använda alla möjligheter som finns i samhället till att skapa världens bästa skola.

No comments: