Wednesday, September 21, 2005

Nollning, Förnedring & Ledarskap

På universitet, gymnasieskolor och även grundskolor har nollning pågått sedan många 100 år tillbaka gissar jag, på ett eller annat sätt i alla fall. Läste idag att man på någon gymnasieskola ägnade sig åt att sänka ned nya elever på skolan i bajs, hälla kräks i ansiktet på dem och tvinga dem slicka varandras kroppar. Spektakulärt i sig tycker jag. Alldeles oavsett det är en ovanlig nivå på just detta exempel eller inte så är det ju faktiskt organiserad mobbning och kränkning vi talar om. Att skolledare blundar för detta genom att säga att det är elevernas fritid och de gör vad de vill på den är ett mycket oklokt förhållningssätt.

1) För det första sker nollning i skolans namn och därför har man som ledare ett ledarsansvar ur allmänhetens perspektiv. Kanske inte med tydligt stöd i skollagen men väl utifrån att förberedelser och diskussioner kring nollning också sker under skoltid och då är en arbetsmiljöfråga och dessutom utifrån lagens perspektiv kränkande och mobbingklassat. Trist resonemang men man är chef/ledare dygnet om och har sitt ansvar att bygga värderingar utifrån läroplanen.

2) Elevernas nollning är förknippat med den aktuella skolans rykte, dvs varumärke. Alltså borde det vara intressant att ur ett ledningsperspektiv få bukt med denna organiserade form av vad vi brukar kalla "Bad Branding". Vilka föräldrar väljer en skola där deras barn riskerar att dränkas i bajs ? Enkel fråga, enkelt svar.

Naturligtvis är det svårt att komma åt denna problematik eftersom det handlar om hur vi förhåller oss till varandra och att det därför rör våra värderingar. Men det blir om inte ännu svårare eller direkt omöjligt om man säger att det där kan vi inte påverka eftersom det sker på elevernas fritid.

Tydligt ledarskap och engagemang i bland annat dessa frågor vore en självklarhet år 2005 tycker jag.

No comments: