Thursday, September 22, 2005

Vinst, Överskott & Aktieutdelning

I dagens Stockholm City står att läsa att Ibrahim Baylan och Göran Persson vill förbjuda friskolor att göra vinst. Väldigt få friskolor gör vinst och de som gör det betalar skatt och återför resten över budgetåret till nästa års verksamhet. Ännu färre tar en del av vinsten för aktieutdelning. Poängen här är inte aktieutdelningen, för den kan man ju alltid diskutera i samband med den kommunala skolpengen etc. Det intressanta tycker jag är att fråga sig varför inte de kommunala skolorna får flytta över pengar som blivit över till nästa budgetår. Om skolledning och lärare gnetat, varit sparsamma och gjort smarta lösningar som genererat ett överskott så är risken idag att kommunen plockar av dem detta och ger pengarna till en skola som inte lyckats lika bra. Det tråkiga i detta är att skolan som då blev av med överskottet blir bestraffade för att ha varit "duktiga" och de som inte lyckas alls och kanske inte ens ansträngt sig blir "belönade". Nej bättre vore om skolor fick behålla sina eventuellt uppkomna överskott som i genomsnitt kan handla om ett par hundra tusen på sin höjd till året efter så man slipper panikinvestera pengarna i slutet av november som idag. På Broängen där jag var rektor mellan 2002-2005 investerade vi ca 1,5 miljon kronor varje höst pga att vi var ekonomiskt medvetna och hade bra pålitliga prognoser. Men det finns ju skolor som inte har den kunskapen och riskerar att "plötsligt" få ett överskott som lika "plötsligt" rycks bort och kastas in i det svarta kommunhålet. Synd ! Det finns fantastiska möjligheter i detta för kommunal skola eftersom de skulle kunna möta konkurrensen från friskolan genom bättre möjligheter att nå resultat, pedagogiskt resultat.

No comments: