Friday, September 23, 2005

Att sätta och/eller ansvara för betyg

Diskussionen kring vem som ska sätta betyg rasar runt om i landet just nu. Idén är att lärarskoleutbildade lärare i arbetslaget/ämnet skall bära huvudansvaret på lärarnivå, dvs icke formellt utbildade lärare tillsammans med examinerad lärare skall sätta betygen. I de flesta seriösa skolor sker detta samarbete redan då betygssättande lärare känner sig osäker, oavsett det gäller auktoriserade lärare och de som slarvigt kallas "obehöriga". Men förslaget handlar om att förtydliga detta och i de fall man inte är överens på lärarnivå skall rektor avgöra. Facken vill att bara examinerade lärare skall sätta betyg, naturligtvis för driva "behörighetsfrågan". Att det finns högutbildade samhällsmedborgare med pedagogisk fallenhet och som dessutom har 5 års lärarerfarenhet av att arbeta i skolan och därmed lärt sig yrket "den hårda" vägen tas inte med i beräkningen.

Det första som måste till i denna något särintresse-vinklade mediedebatt är att den som faktiskt är ytterst är ansvarig för betygssättningen är skolans rektor. Därför borde befogenheten ligga hos rektor att avgöra vilka i sin personal som har kompetens nog att sätta betyg. Det kan rimligen inte bedömas av staten, som mig veterligen sällan är ute och tittar över enskilda skolors samlade kompetens. Att rektor sedan har en lärarexamen att ta hänsyn till är ju en positiv och underlättande omständighet so gör bedömningen lite enklare och snabbare. Men han/hon skall rimligen kunna ge mandatet till en fullt duglig lärare med kanske upp till 350-400p universitetspoäng, annan yrkeserfarenhet, 5 års lärarerfarenhet och dokumenterade resultat. Rektor borde föresten också kunna frånta auktoriserade lärare (som inte fungerar) rätten att sätta betyg för den delen. Det hela handlar om att den som bär ansvaret skall kunna påverka resultatet. Det kan lärare men i detta förslag kan också skolans ledning förfoga över händelseutvecklingen, vilket ur ett ledningsperspektiv kan vara bra (understatement).

När det gäller betygsättningen tycker jag att det rent generellt borde finnas ett samarbete mellan lärare generellt där lärare kan stämma av, det är ju tanken med att exempelvis arbeta i arbetslag. Exempelvis skulle man kunna skriva in i lagen att arb
etslagets lärare skall samarbeta aktivt i betygssättningen.

Min tanke här är att skjuta debatten mer mot skolans, lärarnas och elevernas resultat som skolans rektor bär huvudansvaret för. Ansvar och befogenheter måste följas åt.

No comments: