Saturday, September 24, 2005

Att brinna för sitt arbete

Det är viktigt med engagemeng, eller som man också kan säga "att hängivet brinna för sitt arbete". Det är såklart väldigt viktigt när man startar bolag och genomför en affärsidé att man är dedikerad och tror på den nästan fanatiskt. Konkurrensen är idag stenhård och det kräver väldigt mycket om man skall starta en rörelse, inte minst all administration och myndigheternas krav. Inte många företag överlever om det inte finns en övertygad entreprenör i botten som kan övervinna alla papper, blanketter och telefonsamtal, momsinbetalningar innan man fått betalt av kunden etc etc.

Att företagets anställda också förstår visionen, målsättningar, marknaden, kundernas behov och produkten eller tjänsten är naturligtvis helt avgörande för om bolaget blir flipp eller flopp. Att få medarbetarna att villja vara med på "resan" krävs mycket engagemang och brinnande från alla. Positiv hängivenhet smittar av sig på hela organisationen. Resultatet när bolaget går framåt, anställningarna tar fart och verksamheten fungerar är naturligtvis djupt tillfredställande för alla inblandade. När företaget lyckas så lyckas också medarbeterna.

När jag började i Botkyrka som rektor direkt från näringslivet så var jag redan första veckan på en stor chefstillställning där det informerades om kvalitetsundersökningar och hur kommunen som helhet skulle gå vidare med det arbetet. Plötsligt klev de upp en person som hörde hemma i något av fackförbunden centralt, jag minns inte vilket och det är kanske heller inte viktigt. Det han sa hade följande budskapsmässiga innehåll.

"Jag har kommit hit idag för att berätta för er som chefer vad vi råder våra medlemmar. Det första är att de som anställda bara skall göra det dom absolut måste göra och under inga som helst omständigheter göra mer än det. Det andra är att se till att inte ha för roligt på jobbet eftersom dom då riskerar att bli utbrända".

Dessa båda budskap har jag aldrig kunnat glömma och vid det aktuella tillfället trodde jag inte mina öron. Jag kan än idag inte förstå hur man man kan komma på något så vansinnigt. Det visar på ett förakt för organisationens uppdrag och inte minst ett förakt gentemot de barn och ungdomar som ligger i alla vuxnas händer ute i skolorna.

Självklart smittar de där budskapen av sig på ungdomarna och släcker deras brinnande drömar.

No comments: