Thursday, September 15, 2005

Rönnby - En skola som löst sitt uppdrag

Dax att lyfta fram en skola som presterar fantastiska resultat. Rönnbyskolan i Vestmanland har lyckats med att få alla elever att nå målen, dvs inga elever saknar betyg.

Läs mer på http://www.vlt.se/article-article=76139.html

Eleverna är nöjda med sin skola. Det är tryggt, lugnt och ovanligt med mobbning, säger de elever som VLT har träffat.

Genom att slippa timplanen har man lyckats ge eleverna det de behöver efter individernas förutsättningar.

Gläds över detta och kontakta dem och kolla HUR de gjort, länken ovan är ju en artikel och den kanske inte ger hela bilden.

Men det är ju skitkul att läsa om framgångar, eller hur ?

:-)

No comments: