Friday, February 28, 2014

Lärarförbundets rapport om skolledare

Utdrag av Lärarförbundets rapport om skolledares situation är nu publicerad i Svenska Dagbladet och generellt sett tycker jag att man bör ta dessa signaler på allvar. 

Det är generellt sett en ganska dyster läsning. 

"Två tredjedelar har fått allt mindre tid för det pedagogiska ledarskapet* Nästan 8 av 10 upplever att arbetsbelastningen har ökat sedan de blev skolledare* Sju av tio rektorer arbetar mer än 45 timmar i veckan* 97 procent trivs i grunden med skolledarjobbet* 55 procent av rektorerna och 43 procent av förskolecheferna övervägt att lämna yrket det senaste året"
Svenska Dagbladet 20014-02-27

2700 skolledare har i enkäten svarat att klimatet hårdnat den senaste tiden. Det allvarliga i detta är att vi riskerar att få ett underskott även på skolledare framöver, att vi får det när det gäller lärare visste vi redan. En komplicerande omständighet är naturligtvis att 40-talisterna är på väg in i pension och om inte bilden av yrket skolledare snabbt förändras till att vara ett positivt laddat framtidsyrke får vi snart en allvarlig brist på kompetenta chefer/ledare i skolan. En kommande katastrof skulle kunna breda ut sig om inget görs.

När vi igår på Lärarförbundets Skolledarkonventmed hjälp av TwebCast , ställde frågan om de den senaste tiden tänkt tanken att sluta så svarade 66% skolledarna "ja". En av olika skäl icke representativ undersökning förstås men den indikerade i alla fall nästan exakt samma siffror. 

Bakom denna utveckling ligger naturligtvis grundläggande problem med tillit, det kan vi läsa i bland annat Elisabet Nihlfors aktuella forskning om "Styrning och Ledning"

Ju mer illa vi talar illa om skolan ju mindre bekräftade bli skolans nyckelgrupper lärare och skolledare och det leder tanken till en uppenbar risk att rekryteringsbasen kan minska. 

Det positiva är dock att skolledare i grunden trivs med sina uppdrag. Det måste vi bygga på nu. Där ligger den ena möjligheten.

Den andra möjligheten ligger i att vi måste bli bättre på att berätta om goda exempel och lyfta fler positiva bilder. Inte för att påverka bilden i sig utan för att det faktiskt finns så otroligt många bra förebilder därute. Skolledare i både skola och förskola som gör fantastiska saker. De här lysande fyrarna har viktiga berättelser att föra vidare som motvikt till den negativa spiral vi för tillfället är inne i. 

Nu tar vi tag i det här!

No comments: