Friday, February 14, 2014

Att göra värdegrundsarbete till en kontroversiell fråga

När Sveriges Radios medarbetare ombeds, skriftligen,  att inte agera eller ta ställning i frågor om mänskliga rättigheter känns det som att det är något dramatiskt fel när det gäller SRs chefers värdegrund. Är det något som public service ska stå upp för är det just det. Hela historien ger stinkande och fega signaler till journalister och i förlängningen till övriga samhället. 

Om det är starten på en samhällstrend där frågor om mänskliga rättigheter och ytterst då värdegrundsfrågor ska förklaras i media och runt kaffebord som kontroversiella frågor innebär det ju öppen spelplan för rasistiska och odemokratiska partier och annat löst folk som aktivt vill dela samhället. Det duger inte att luta sig mot argument som att "skydda vår legitimitet och trovärdighet"

Det vore som att rektorer skulle beordra sina lärare att inte ta ställning i frågor om mänskliga rättigheter och tona ned sitt humanistiska perspektiv under ett valår. Absurt...

Råd till Sveriges Radio:

"Se genast till att röja upp bland era chefer och deras värdegrund" 

No comments: