Wednesday, February 26, 2014

Lärare och föräldrar är för sunda och smarta för det här...

Ok då fick vi veta vem den särskilde utredaren är som ska hjälpa oss få mer "ordning och reda" i skolan. Ett välkänt ansikte är naturligtvis viktigt i förhållande till medierna och kan man dessutom hitta någon med kunskaper om skolans kultur så är det naturligtvis en fördel opinionsmässigt. Så långt är det ju alla rätt på provet kan man säga. 

Sen är det ju också viktigt att man väljer någon som kan representera en objektiv utgångspunkt, och därför brukar man ofta välja en forskare eller tung knastertorr erfaren utredare från något institut. Här blev det dock ministerns parhäst inom området.

Man ska komma ihåg att utredningen ska syfta till att ta fram "förslag på åtgärder" som ska skapa mer lugn och studiero i klassrummet. Välformulerade ord med tydlig avsikt.


Regeringen uppdrar nu åt Metta Fjelkner att utreda frågor kring ordning och reda. Uppdraget har två delar:
  • Utredaren ska följa upp hur den nya skollagen har påverkat hur skolor arbetar med ordning. Det ska kartläggas hur ordningsregler ser ut på olika skolor och hur man jobbar med att stoppa ogiltig frånvaro.
  • Utredarens främsta uppgift är att lämna nya förslag på åtgärder som kan bidra till mer ordning och reda i klassrummen.
  • Folkpartiets hemsida
Att det är just Metta Fjelkner är naturligtvis ingen slump, hon är en skicklig kommunikatör och delar helt och hållet värdesystem med ministern. Man måste förstå att detta är valkampanjande på mycket hög nivå, men som jag tror kommer komma "right back at ya". Bara det att de i pressträffen riktar strålkastaren på föräldrar och ungdomar som de ansvariga för "ordning och reda" visar ju vart hän de vill gå.


Man hoppas på att få alla lärare i Sverige att tänka "Ja så är det, det är deras fel" och föräldrar att tänka "ja det är förskräckligt vad andra föräldrar brister i ansvar med syna oborstade slynglar till ungar, tur att vår dotter/son har oss"

Nu är jag helt övertygad om att våra proffs till lärare skolsverige och upplysta föräldrar inte går på dessa lumpna grepp


Metta Fjelkner kommer att leverera en tydlig och bra rapport med flera åtgärder som de gissningsvis redan redan in och som kommer bli ett av ministerns viktigare verktyg i valspurten. Det är inte osannolikt att det kommer röra sig om ökade befogenheter, mer reprimander, att staten bör ta över och mer förmedlad utbildning (katederundervisning). Det går nämligen helt i linje med hur man tänker sig klättra i tex PISA och andra kvantitativa mått för skolan. Kvantitativa mått är inte oviktigt i sammanhanget för det gör att man kan rabbla statistik och siffror, som ju journalister älskar att använda i sin dramaturgi. Man kan lätt framställa sig som kraftfull och agerande om man kan leverera rubriker som

"Skolket har halverats"

Om det skulle visa sig att det blir åtgärder åt det hållet, och det vet vi ju i sanningens namn ännu inte, så kan vi dock konstatera att det inte finns något forskningsstöd i utredning som underbygger dessa resonemang, sen spelar det faktiskt ingen roll hur väl rapporten är formulerad. 

Uppriktigt sagt så bryr jag mig inte om partipolitik i sammanhanget skola, det enda jag bryr mig om är vårt allas ansvar att skapa förutsättningar för att våra barn och ungdomar får de bästa förutsättningarna för ett lärande i vår samtid. Ett lärande som våra skickliga proffs till lärare och rektorer själva styr över, ett lärande som präglas av en utvecklad kunskapssyn, ett bemötande relationsbyggande och tydlig en värdegrund. Det finns fantastiska exempel ute i skolsverige, och skickliga lärare jag pratat med under gårdagen känner inte alls igen sig i att bilden av skolan präglas av oordning och oreda. Därmed inte sagt att det finns miljöer som inte fungerar, men det handlar snarare om bristande ledarskap och bristande förutsättningar. 


No comments: