Thursday, August 16, 2012

När lärandet sakta spränger sig ut ur skolans lokaler...

Faktum är att det finns ett antal olika yrkesgrupper som ofta glöms bort i skolsammanhang och som förtjänar att lyftas fram och hyllas i större utsträckning. Man kan lätt nämna förskollärare och studie- och yrkesvägledare som två viktiga funktioner men som oftast hamnar lite i skymundan bakom de mer, i sammanhanget, statusladdade "lärarna". 

Men det finns ytterligare en, nämligen fritidspedagogerna. Som namnet antyder är de pedagoger och bör därför användas och integreras i skolans lärprocesser på ett mycket tydligare sätt än idag. Vist finns goda exempel, men jag tycker mig ändå "känna in" att det finns en frustration därute, ni får rätta mig om jag har fel.

Det borde vara en smal sak att förstå fritidspedagogernas kraft i takt med att vi börjar jobba mer och mer med digitala verktyg och internet i skolan. Det är ju trots allt så att barn och ungas kommunikationsvanor och skolans ligger korslagda numera och gränserna för var man lär och på vilket sätt håller allt mer på att suddas ut.

Lärandet spränger sig nu sakta ut ur skolans lokaler. 

Jag tror att fritidspedagogen många gånger är en osynlig resurs i detta avseende och som kan och bör skapa sig en mer aktiv roll i lärsituationerna, om rektorer och lärare är villiga att se dem och dess verkliga kompetens. Fritidspedagogik handlar ju mycket att närma sig lärandet utifrån ett annat perspektiv än vad lärare traditionellt sätt gör. Ett mer lekfullt och kreativt sätt skulle jag säga. Men också med ett förhållningssätt att försöka se hela den unge och faktiskt inte bara det "hårda lärandet och vetandet". Med ett mer personbejakande holistiskt perspektiv.

Därför kommer vi att under SETT2013 försöka lyfta denna yrkesgrupp och ge dem en plats bland alla andra pedagoger.

Vår förhoppning är så klart att inspirera till att skolorna som jobbar digitaliserat ska se vilken tillgång fritidspedagogerna verkligen är.

1 comment:

Monica said...

.... För att inte tala om skolbibliotekarierna!:-)