Friday, September 11, 2009

San Francisco, Skola, globalisering och TGS

Det som händer i världen påverkar oss alla, det råder så klart ingen tvekan om den saken. Därför behöver vi, för vår allas skull, fatta kloka beslut inför framtiden. Men har vi beslutsfattare som tidigt skolas in i att tänka globalt redan från början? Som känner många kulturers särart och som genom det kan fatta adekvata beslut som bottnar i det vi brukar kalla "hållbar global utveckling"?

Inte om man lyssnar till Aaron Solomon som driver en skola vid namn TGS (Think Global School). Och givetvis har han rätt. Globaliseringen har gått fort och våra världsledare har inte riktigt själva hunnit med att adaptera skillnaderna från förr. TGS har hittat finansiering för att driva en global skola inom IB-programmet där elever under ett skolår på tre terminer reser till 12 olika länder, lär och knyter kontakter i dessa samtliga världsdelar. Som ett led i att ge unga viktiga insikter kring frågor som rör världen och som ett försök att skapa kloka beslutsfattare för framtiden. Genom att passera dessa 12 länder under sina "studieresor" får de unik kulturkompetens och tanken är att den sedan skall odlas vidare över "internet" genom IKT.

Kanske hade t.ex. GW Bush haft nytta en sådan skola i sina unga dagar? Vad vet jag?

Vi träffade hur som helst Aaron Solomon förra lördagen och vi fann intressanta kopplingar mellan våra olika projekt. Bland annat drog vi upp en del planer för hur vi kopplar TGS till Sverige. För visst vill vi spela en liten roll här i Sverige i detta helt unika projekt som Aaron och hans kumpaner sjösätter. Vi har ju en hel del spännande skolor här i Sverige också som vi tänkte koppla ihop med Aaron och se om det inte händer något spännande.

Vi har redan några skolor i åtanke för att möta Aaron, men om du läser detta och har tips på IB-program främst med lite unik inriktning så tveka inte att kontakta mig.

Aaron planerar att besöka oss i oktober...


No comments: