Thursday, September 17, 2009

De fyra kompetenserna

Det blir allt tydligare att nyckeln till en bärkraftig skolutveckling är mångfacetterad. Och det i flera betydelser. Dels skolledningens visionsbaserade och passionerade inställning till utveckling och ständig förbättring. Men naturligtvis också pedagogernas ledarskap i lärsituationen och förmåga att dra nytta av pedagogik, innehåll och informations- och kommunikationsteknologi.

Att leda 25-30 elever i en målstyrd skola kräver idag navigering med hjälp av fyra viktiga kunskapsområden (kompetensområden). Pedagogisk kompetens, ämneskompetens (innehåll) och teknologisk kompetens. Men dessa tre kompetenser är också beroende av en en fjärde, nämligen tydligt ledarskap. Särkilt i en målstyrd (målhävdande) skola.

Skolkulturen har traditionellt varit bra på att utveckla och förvalta två av dessa, nämligen pedagogik, med tillhörande didaktik, samt ämneskompetens. Den alltmer krävande samhällsförändring har dock gjort att de flesta skolor mer och mer uppmärksammade på det faktum att man även behöver behöver teknologisk och ledarskapsmässig kompetens hos såväl skolledare och lärare. Men många gånger känner man sig vilsen i att navigera inom dessa farvatten. Men detta kan lätt åtgärdas med kompetensutveckling, om alla hälps åt och bestämmer sig...

Vi står inför stora utmaningar i utbildningssystemet framöver och jag skulle önska en annan diskussion om skolans framtid, nämligen den långsiktiga diskussionen och hur vi kombinerar de fyra viktiga kompetenserna för att få så hög måluppfyllelse som möjligt. Måluppfyllelse avseende barnens lärande, medarbetares välbefinnande och svensk långsiktig konkurrenskraft i en alltmer globaliserad och komplex värld.

Här behövs alla krafter samlade i en och samma riktning. För erfarenheter finns överallt i samhället. Skolans personal, föräldrar, arbetsliv, politik och föreningsliv är bara några samhällsdelar som behöver sammanfogas tydligare mot gemensamma mål om vi skall kunna bevara det vi har och dra nytta av den mångkulturella kraft som faktiskt Sverige har byggt upp genom åren.

Nu stundar nya tider, det kommer bli tuffare. Men det är inget farligt, vi kommer att klara detta med vår samlade erfarenheter. Men bara om vi samlas runt pumpen och bestämmer oss för att börja pumpa. Det är dags att utveckla de för skolan och lärandet så viktiga 4 kompetenserna pedagogik, ämneskompetens, ledarskap och teknologianvändning.

Skolministerns ansträngningar med fokus på ämneskunskap är bra, det är ett jätteviktigt arbete han gör med att lyfta skolans kunskapsuppdrag som arena för framtiden. Men han glömmer lite slarvigt bort de tre övriga. Med ett mål uppfyllt av fyra saknas tyvärr riktigt underlag för betygsättning. Du kan det här skolministern, det gäller bara att lägga ned lite mer arbete på caset :-)

Upprätta ett internt skolpolitiskt åtgärdsprogram tillsammans på departementet och se till att utveckla de delar som leder mot MVG (se ovan) så kommer det hela lösa sig av bara farten.

För det är först då vi får chans att bli världsledande i kunskapsutveckling och bidra till den globala hållbara utvecklingen.


2 comments:

Anonymous said...

"Du kan det här skolministern, det gäller bara att lägga ned lite mer arbete på caset :-)"

Gillar...

/Joachim Th

kalle said...

Bra, konkret inlägg! Kan bara hålla med om vikten av att jämställa o parallellköra de olika kompetenserna. Ska bli spännande att es utvecklingen i branschen framöver! /Kalle Enström