Monday, April 09, 2007

Mål - Metod - Resurs?

På bloggen Freon Blog kan man läsa ett resonerande kring huruvida Sverige satsar mest, tillräckligt och otillräckligt med resurser på skola. Freon har haft kommunikation med "departementet" som ger honom diverse siffror som pekar på att Sverige är ett av de länder som satsar mest resurser på skola. Freon ställer sig kritisk till diskussionen, med all rätt.

"Och sedan avfyrar hon siffror som anger hur stor andel av BNP som går till undervisning i grundskola och gymnasieskola:

* Sverige - 4,07 %
* Finland - 3,55 %
* Tyskland - 3,46 %
* USA - 3,89 %

Freon Blog 6 april 2007

Jag kommer osökt att tänka på en gammal klassiker från min egen blogg (klassiker kanske är att ta i förresten). Nämligen det om att en verksamhet måste genomgå en logisk analys i stegen

Mål
Metod
Resurs

Det är endast utifrån att ha målen (visionen) i förgrunden som man kan välja optimala metoder och först därefter se efter om resurserna är tillräckliga utifrån uppsatta mål. Diskussionen departementet följer ett klassiskt misstag och en fälla vi alla faller i alltsomoftast, inte minst jag själv. Jag är själv den förste att erkänna. Men insikten om vad som borde vara det rätta har jag klart för mig.

Men trots det tycks departementet tänka först resurser, därefter väljer man metod och först sist pressas en del lösryckta målsättningar in. Där det finns utrymme. Och nu skriver man om skollagen och måldokumenten för att passa syftena....

Detta gör att debatten saknar visioner och VAD svensk skola skall utvecklas mot och därmed även en seriös debatt om HUR det skall gå till med VILKA resurser.

Freon har en bra analys på gång....följ den.

Fler bloggar om:

No comments: