Friday, April 13, 2007

21 ansökningar från Mikael Flovén...

Managementkonsulten Mikael Lovén från Täby har lämnat in ansökan för 21 friskolor ute i landets kommuner som behöver hjälp. Det gäller orter som som Eskilstuna, Hagfors, Kalix, Katrineholm, Avesta och Ludvika m.fl. Mikael är mycket väl insatt i kommunernas resurstänkande och därmed sannolikt också klar i sina skolplaner. Han har bland annat genomfört en studie tillsammans med Svenskt Näringsliv och startade därefter en rätt kritisk debatt i media kring sin uppfattning att en hel del kommuner helt enkelt är oförmögna att skapa förutsättningar för skola. Det är nog ingen överdrift att påstå att han irriterade mången förvaltning. Debatten resulterade i alla fall i en hel del uppmärksamhet plus att några av kommunerna som kritiserades säkert tog till sig en del i Mikaels resonemang i linje med studien. Men syftet med studien var tydligen ett annat för nu går alltså managementkonsulten själv ett steg vidare i sitt intresse för svensk skola och räknar med rejäl vinst redan efter 3 år.

"Budgeten bygger på kommunalt bidrag på 8,6 miljoner kronor läsår 1, 17,7 miljoner läsår 2 och 27,4 miljoner fullt utbyggd. Friskolan skulle enligt denna budget ge miljonvinst första året, tremiljoners-vinst andra och femmiljoners-vinst från och med tredje året. Detta för ett ägartillskott av en halv miljon år ett.
Eftersom det rör sig om en privatperson och i skolsammanhang oprövad entreprenör ska Skolverket utreda vilka möjligheter Mikael Flovén har att driva skolor - och skolor i denna omfattning."
Dalademokraten 2007-04-13


Jag har inte pratat med honom om detta men det luktar ju som att vi här skulle kunna se födelsen av en ny koncern. En koncern som specialinriktar sig mot kommuner med sämre läranderesultat än vad både tillgängliga resurser och demografiska förutsättningar borde kunna ge. Mikaels idé är att utmaningen ligger i ledarskapets rena resursfördelningstekniker och hans tes bygger på ett bättre resursutnyttjande från grunden skapar ökat lärande.

Det betyder att han inte startar sin idé om sina friskolor i en ledarskapsmässig vision eller pedagogisk grundtanke som utvecklar lärandet som jag förstått det.


I alla fall inte att döma av det material jag själv hittat på nätet. Det haltar alltså kanske lite här tycker jag personligen, men det betyder å andra sidan inte att det inte finns pedagogiska grundstenar i Mikaels friskoleidé. Skolverket skall nu titta närmare på om Mikael får förtroendet att driva upp nya friskolor.

Ett helt annat syfte för Mikael kan ju vara att driva debatten ytterligare ett snäpp framåt för att sedan använda det upprörda dammet till konsultuppdrag ute i kommunerna. Mikael Flovén är alltid mycket genomtänkt i det han gör och hur som helst så blir det säkert spännande turbulens ute i de kommuner där (om) Flovén startar upp...

Fler bloggar om:


1 comment:

Anonymous said...

Hoppas inte det går vägen, han är en väldigt obehaglig människa.

från en som känt honom för väl.

mvh

S