Sunday, April 15, 2007

"Att frukta herren är början till vishet"....eeehhhhh...

En skola i Borås skrev egna små meddelanden i elevernas betyg, ett var ett budskap om att man skall frukta gud för att annars (underförstått) kan man inte bli vis.

Svenska akademiens ordlista säger oss att frukta=

"α)(företrädesvis i skriftspr.) med obj.: vara rädd för (ngn l. ngt l. att göra ngt), hysa fruk­tan l. skräck för; icke våga (göra ngt)."
Svenska akademiens ordlista

Rädsla är alltså enligt Boråsskolan ett grundläggande kriterie för lärande. Och inte ens efter att skolverket påpekat att det inte är i enlighet med statens uppdrag till den kristna friskolan så tycks rektor ändå inte riktigt förstå.

"Rektorn tycker dock inte uppmaningen om fruktan är något konstigt.
– Fruktan betyder att ha respekt för gud bud, inte att man ska vara rädd, säger han.
Nils-Håkan Sjölin tror dock att orden kan ha tjänat sitt syfte och gjort eleverna mer studiemotiverade."
Aftonbladet 2007-04-15

Rektorn försöker tona ner missförhållandena och likställer fruktan med respekt, mycket olyckligt. Respekt består av två ord, dels ”re” som betyder tillbaka och ”specio” som betyder att se. Jag ser dig, eftersom du väljer att se mig. Att respektera varandra betyder alltså att se varandra och acceptera varandras olikheter och/eller likheter.

Man får naturligtvis lägga vilken tolkning man vill i ordens betydelse men att skriva in "Att frukta herren är början till vishet" verkar bortom all vetenskaplighet, logik och förnuftsmässig insikt om hur lärande faktiskt går till. Och utifrån detta resonemang ställer jag mig tveksam till denna form av skolor (oavsett driftsform) där det så uppenbart påverkar undervisningen och lärandet för eleverna. Att det är religion med i bilden är mindre intressant, alla får tro på vad de vill. Och helst efter egna och medvetna val.

Fler bloggar om:


1 comment:

Anonymous said...

Hej Fredrik,

Köper din åsikt om att är fel taktik att skrämma eleverna i deras studier till "bättre resultat". Men jag kan även läsa andra undertoner i ditt inlägg.

Måste dock säga att en förväxling i debatten sker då vishet förväxlas med kunskap. Att vara vis är inte detsamma som att besitta en viss mängd kunskap. Vishet är snarare en egenskap, t.ex. att ha blick för något.

Som jag förstår ditt inlägg så menar du på att man försöker få folk att bli kristna genom att "promota en tro på Gud"(frukta Herren).
Personligen tror jag att eleverna är mogna nog att utifrån sitt kritiska tänkande ta emot denna vers på ett sunt sätt utan att ta skada.